søndag 26. september 2010

Ved den Blå Nilen’s bredder.

Erosjon

Den blå Nilen starter i fjellene i nord – øst Etiopia i Amhara regionen.  Tana er landets og regionens største innsjø og er kilden til den Blå Nilen.  Denne sjøen er utsatt for stor erosjon og vill i løpet av noen 10 år fylles opp med jord og sand vis ikke utviklingen snus.

Mest kjent for oss er den hvite Nilen som kommer fra Viktoriasjøen. Nilen består av den blå og den hvite, disse møtes i Khartoum i Sudan, fra Khartoum render de sammen ut i Middelhavet gjennom Egypt. Den Blå Nilen som kommer fra Etiopia utgjør ca. 60 % av vannføringen i Nilen.

Tana er en grunn innsjø, nylige målinger forteller at sjøen er bare 9 meter dyp.  Jeg har sett skanninger av bunnsedimentene som viser at sjøen i tidligere tider har vert betydelig dypere. ( ca. 60/70 Meter). Det er fjellene rundt innsjøen som er hoved nedslagsfeltet. Dette området har i lang tid vert gjenstand for stor avskoging, i dag er under 3% av arealet skogkledd.  Bakgrunnen for dette er den store befolkningsvekst med stort behov for energi til matlaging og arealer til jordbruk og beite.  Befolkningen i Amhara regionen er på ca. 19 mil. og vokser med bortimot 3 % pr år.

Det er gjort beregninger som viser størrelsen på erosjonen ut i innsjøen Tana.  Fra ca. 20 % av arealet kommer det ca. 200 tonn jord og sand og 50 % av arealet ca. 20 tonn jord og sand vært eneste år. Dette er enorme mengder jord og sand, som vil føre til at denne innsjøen gror igjen viss ikke dette stoppes.

Glade barn i Bahir Dar
Det er store muligheter og gjør noe med denne utviklingen. Gjennom å effektivisere matproduksjonen og tilføre energieffektive måter å utnytte brenslet, da kan store arealer rundt innsjøen og elvene som renner inn i sjøen frigjøres til Skogproduksjon. Som deretter vil beskytter elver og vassdrag mot den enorme avrenningen (erosjonen). Klimaet for matdyrking vil også bli bedre etter vært som større deler av landet blir skogkledd.

Gjennom stor påskoging og med stor innsats fra lokalbefolkning, myndigheter og det internasjonale samfunn er det mulig at den blå Nilen igjen vil bli klar og ren(Blå), å gi gode levevilkår for befolkningen i område og langs hele Nilen.

“La oss kle landet” het det en gang!
Ola i Bahir Dar EtiopiaJ

mandag 20. september 2010

"Goliat" er dø - "Goliat" lever

Granblomst
Det står i Aftenposten og NRK den 17 september "Goliat" er død. Goliat er en gran som i lang tid var Norges største Gran . Det var det første grantreet som ble podet og tatt vare på av skogbruket i den hensikt og produsere kvalitets skog for skogeierne. I dag er det Det norske Skogfrøverk på Hamar som har ansvaret for å  føre Goliats slekt videre. Denne kjempen av et tre står i dag på Sanderud frøplantasje ved Hamar og har avlstre nr 1. Goliat lever videre og har mange 1000 barn i de norske skoger og mange fler vil det bli. Les mer om skogplanteforedling på http://www.skogplanteforedling.no/

lørdag 18. september 2010

Hysteri kan komme når en minst venter

Frykt ikke, det finnes en plante mot dette problemet.  Planten virker beroligende løser opp spenninger og fremmer fordøyelse. Navnet er Basilikum (Ocimum basilicum) og kommer opprinnelig fra India. Egypterne brukte basilikum ved balsamering sammen med andre sterkt luktene fra medisinplanter og krydder. Basilikum er mest brukt i ulike matretter men mest kjent brukt i Pesto. Så alle som er redd for å bli hysterisk i dag, spis basilikum så vill verden blir mer harmonisk vertfall for en dag. (Jeg har fått basilikum i dag)


onsdag 15. september 2010

Hvor henter Skogen vekta si fra?

Jenter fra Bjørnsven ungdomsskole.
Nå har Skogselskapet i Oppland bioenergidager i Biri Planteskole, Dette er dager hvor alle 10 i Gjøvik kommune lærer om fotosyntesen og hvor viktig den er for alt livet på jorda.

Skogeieren planter ca 6 kg skogplanter pr dekar (ca 200 trer pr dekar). Etter 100 år er trærne vokst til 85 kubikkmeter tømmer eller ca 50 tonn trevirke. Hvor har skogplantene hentet all denne vekta si fra, mens de har vokst i løpet av 100år?
Når alt vannet er tørket ut av plantene/trærne er omlag 80% av tørrvekten i plantene hentet fra co2 i lufta gjennom fotosyntesen. Resten fra vann og næringstoffer fra jorda.

Derfor er fotosyntesen verdens viktigste kjemiske reaksjon for livet på jorda! 
 Skogselskapets hjemmeside

tirsdag 14. september 2010

Hei dette er Ola's Stubbe

Her vil jeg publiser artikler om skog og natur, i tillegg vil jeg skrive om ting

som opptar meg i hverdagen. Som det går fram av navnet på min blogg er dette en side hvor jeg skal prøve og snakke rett fra stubben eller rett fra levra som det heter. Så følg med her kommer det mer.