onsdag 15. september 2010

Hvor henter Skogen vekta si fra?

Jenter fra Bjørnsven ungdomsskole.
Nå har Skogselskapet i Oppland bioenergidager i Biri Planteskole, Dette er dager hvor alle 10 i Gjøvik kommune lærer om fotosyntesen og hvor viktig den er for alt livet på jorda.

Skogeieren planter ca 6 kg skogplanter pr dekar (ca 200 trer pr dekar). Etter 100 år er trærne vokst til 85 kubikkmeter tømmer eller ca 50 tonn trevirke. Hvor har skogplantene hentet all denne vekta si fra, mens de har vokst i løpet av 100år?
Når alt vannet er tørket ut av plantene/trærne er omlag 80% av tørrvekten i plantene hentet fra co2 i lufta gjennom fotosyntesen. Resten fra vann og næringstoffer fra jorda.

Derfor er fotosyntesen verdens viktigste kjemiske reaksjon for livet på jorda! 
 Skogselskapets hjemmeside

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar