søndag 26. september 2010

Ved den Blå Nilen’s bredder.

Erosjon

Den blå Nilen starter i fjellene i nord – øst Etiopia i Amhara regionen.  Tana er landets og regionens største innsjø og er kilden til den Blå Nilen.  Denne sjøen er utsatt for stor erosjon og vill i løpet av noen 10 år fylles opp med jord og sand vis ikke utviklingen snus.

Mest kjent for oss er den hvite Nilen som kommer fra Viktoriasjøen. Nilen består av den blå og den hvite, disse møtes i Khartoum i Sudan, fra Khartoum render de sammen ut i Middelhavet gjennom Egypt. Den Blå Nilen som kommer fra Etiopia utgjør ca. 60 % av vannføringen i Nilen.

Tana er en grunn innsjø, nylige målinger forteller at sjøen er bare 9 meter dyp.  Jeg har sett skanninger av bunnsedimentene som viser at sjøen i tidligere tider har vert betydelig dypere. ( ca. 60/70 Meter). Det er fjellene rundt innsjøen som er hoved nedslagsfeltet. Dette området har i lang tid vert gjenstand for stor avskoging, i dag er under 3% av arealet skogkledd.  Bakgrunnen for dette er den store befolkningsvekst med stort behov for energi til matlaging og arealer til jordbruk og beite.  Befolkningen i Amhara regionen er på ca. 19 mil. og vokser med bortimot 3 % pr år.

Det er gjort beregninger som viser størrelsen på erosjonen ut i innsjøen Tana.  Fra ca. 20 % av arealet kommer det ca. 200 tonn jord og sand og 50 % av arealet ca. 20 tonn jord og sand vært eneste år. Dette er enorme mengder jord og sand, som vil føre til at denne innsjøen gror igjen viss ikke dette stoppes.

Glade barn i Bahir Dar
Det er store muligheter og gjør noe med denne utviklingen. Gjennom å effektivisere matproduksjonen og tilføre energieffektive måter å utnytte brenslet, da kan store arealer rundt innsjøen og elvene som renner inn i sjøen frigjøres til Skogproduksjon. Som deretter vil beskytter elver og vassdrag mot den enorme avrenningen (erosjonen). Klimaet for matdyrking vil også bli bedre etter vært som større deler av landet blir skogkledd.

Gjennom stor påskoging og med stor innsats fra lokalbefolkning, myndigheter og det internasjonale samfunn er det mulig at den blå Nilen igjen vil bli klar og ren(Blå), å gi gode levevilkår for befolkningen i område og langs hele Nilen.

“La oss kle landet” het det en gang!
Ola i Bahir Dar EtiopiaJ

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar