tirsdag 23. november 2010

Kjøttetende planter!

Dvergtettegas
I Norge finnes det tre slekter av kjøttetende planter; soldoggslekta, blærerotslekta og tettegrasslekta. Disse plantene lever av insekter, men alle har fotosyntese de skaffer seg bare næringsstoffer fra disse dyra. Dette for at de ofte vokser på næringsfattige steder.  I tettegrasslekta (Pinguicula) finnes det tre norske arter. Plantene i slekta fanger mindre dyr (insekter), de blir sittende fast på kleblige blader. Bladene skiller ut enzymer som gjør planta i stand til å ta opp næringsstoffer fra insektene. Dette er et viktig tilskudd av nitrogen. Det er ca 70 arter av tettegrasslekta i verden, de fleste finnes i Mexico og Sør Amerika.

fredag 5. november 2010

I' DE DAGER

Her kommer en ny I'DE DAGER som ble publisert i OA oktober 2007.

GREEN BELT MOVEMENT "Vi skulle treffe en spesiell kvinne, Wangari Maatha"