mandag 31. januar 2011

Byplanlegging 1901 til 2011


Nr.1 Kart fra 1901

Byplanleggerne i Gjøvik i 1901 var framsynte. Det de planla i starten av det forrige århundre er i stor grad gjennomført 110 år etter.  Bare området der Hunton er i dag har det i realiteten blitt annerledes.

Nr. 2. Kartet fra 2011
I 1901 vedtok bystyret navn på gatene i Gjøvik by. Noen av disse navna, som Trondhjemsvegen, hadde tidligere vært i bruk i ymse sammenhenger, både muntlig og i skrift. Men sannsynligvis var det ingen gater som var skilta før 1901. Dette året var det 50 gater og 6 åpne plasser som fikk navn. De fleste av disse navna er fortsatt i bruk, men noen har veket plassen for noen av byens store menn, som Hans Mustads gate og Niels Ødegaards gate (Industrigata). Det nasjonale Stiklestadgata ble i 1923 erstatta av et navn som hedra arbeiderbevegelsens første store mann, Marcus Thranes gate.   


Kartet som ble laget i 1901(Nr.1) er det første byplankartet jeg kjenner til og viser gatestrukturen som ble planlagt i sentrum av Gjøvik. Kart nr. 2 er et utsnitt av det samme området tatt fra Statens Kartverk i 2011. Disse to kartene i sammen viser hvor viktig det er å være langsiktig i byplanleggingen. De store grepene som trenger plass i fremtiden må inn i planene nå, som ny jernbane trase for høyhastighetsbane og vei løsning for riksvei 4. Dette vil også åpne byen mot Mjøsa å da trenger strandområde en langsiktig byplan. Jeg synes vi skulle tenke like langt frem i dag når vi jobber med byplanlegging. Det er kanskje nå vi planlegger hvordan byen skal se ut i 2111 når Gjøvik fyller 250 års. Er vi i stand til å klare dette i dagens turbosamfunn?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar