søndag 20. februar 2011

Et mål om 100 % karbonnøytralt fotavtrykk.


Vinnerne 

Jeg var til stede i Nairobi 16. februar 2011 da vinneren av arkitekt konkurransen for the Green campus, ved Wangari Maathai Institute for Peace & Environmental Studies (WMI) ble utropt.

Vinner av konkurransen ble DHK Arkitekter, med base i Cape Town, Sør-Afrika.

Vinneren ble kunngjort av Dr. Achim Steiner, direktør for FN’s miljø program  og  Dr. Reuben Mutiso, leder av den internasjonale juryen.  Stedet var Louis Leakey Auditorium, Nairobi Nationale Museum.

Områdeplanen til Instituttet
Wangari Mathai Institutts Green campus er tenkt som et funksjonelt og inspirerende sted for fremtidens ledere i Afrika, der studentene får utdanning i bærekraftig ressursforvaltning. Med sterk tilknytning til hvordan livet i Kenya leves, med et jordnært demonstrasjonsområde for utvikling av landbruk og næring.  Det nye universitetsområdet er på ca. 20 da, og skal inneholde praktisk tilnærming for studentene med skogplanteskole, frøsenter, demonstrasjons gård(agroforestry), og vise hvordan en med lite midler kan skape en lokalt bærekraftig utvikling. Målet er at stedet skal ha et 100 % karbon-nøytralt fotavtrykk.

Her er visjonen og oppdrag til Instituttet:


Vision: 
TO BE A WORLD-CLASS LEADER IN “GREEN” AND SUSTAINABLE RURAL AND URBAN ENVIRONMENT THAT FOSTERS PEACEFUL CO-EXISTENCE AND NURTURES LIVELIHOODS.
Oppdrag:
TO PROMOTE A POSITIVE ATTITUDE TOWARDS THE ENVIRONMENT AND CREATE TRANSFORMATIONAL STEWARDS WHO FOSTER PEACE AND SERVE SOCIETY THROUGH EXPERIENTIAL LEARNING, EXTENSION, PUBLIC ENGAGEMENT, AND THE ABILITY TO BRIDGE THEORY AND PRACTICE. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar