mandag 21. februar 2011

Vann


Vann finnes nesten over alt på jorda og er livsnødvendig for alt Liv, ca. 70 % av jordas overflate er dekket av vann. Den totale vannmengden på jordkloden anslås til å være ca. 1 384 120 000 km3. Mesteparten av dette finnes i havet, ca. 97,2 %. Resten, ca. 2,8 % er ferskvann. 2,15 % av dette finnes som is i frossen tilstand som breer og innlandsis, 0,63 % befinner seg under bakkenivå som grunnvann. Bare 0,02 % befinner seg i vassdrag, 
Rent vann til prosjektet i Bahir Dar
ca 43 kubikkmeter i timen.
elver og innsjøer, og ikke mer enn 0,001 % som vanndamp i atmosfæren.


Vann en viktig del av fotosyntesen som er en biokjemisk prosess der lys energi blir omdannet til kjemisk energi. Ordet kommer av de greske ordene photos, som betyr lys og synthesis, som betyr å sette sammen. Energien fra sollyset blir brukt til å omdanne karbondioksid (CO2) og vann (H2O) til glukose også kalt druesukker (C6H12O6) og oksygen (O2). Fotosyntesen, sammen med celleånding, er en grunnleggende prosess for alt liv på jorden.

Planting i fjelene i Etiopia.
Fotosyntese :  6CO2 + 6H2O + lysenergi → C6H12O6 + 6O2  eller  karbondioksid +vann + solenergi = druesukker + oksygen.


Det biologiske materialet plantene produserer ved fotosyntese danner grunnlag for hele næringskjeden, og det meste av livet på Jorda er avhengig av denne prosessen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar