søndag 27. mars 2011

Hald invitational

Dette er en ny internetside for turneringen Hald invitational. Det er brodden Morten som står for dette. Og turneringen er spilt siden 2003. Gå inn på Hald invitationalMeg på treningsleier i Afrika!

Bilder fra hafjell

Her kommer noen bilder fra tur på ski lørdag.Knall vær!


fredag 25. mars 2011

Biri Planteskole med nye hjemmesider

Skogplanter Østnorge as som holder til i Biri Planteskole har fått ny hjemmeside i vinter. På denne siden finner du den informasjonen du trenger for å skaffe deg skogplanter til vårens vakreste eventyr.

Du skal plante et træ
Du skal gøre een gerning
Som lever når du går i knæ
En ting som skal vare
Og være til lykke og læ.

Piet Hein


tirsdag 22. mars 2011

Ja vi elsker dette landet, men faen om du får!


Dette er skrevet for muntlig fremføring av min sønn Åsmund.

Åsmund
Snø'n hadde falt på Biristrand barneskole, det var vinterstider og det storslagene tusenårsskiftet var rett rundt lekeskuret, det var kaldt i luften og vi stod på rekke, ti- femten mann. Vi var soldater, akkurat som demonstrantene som nylig protesterte foran rådhuset for Maria Amelie, og alle de andre folka. Du vet, de uten papirer som ikke media skriver noe om, de tusener av innvandere som ingen Nordmann kan assosiere seg med fordi de ikke ligner på oss. Media ser altså ingen profitt i å skrive om dem. De voksne demonstrantene fredelige og ordentlige mens vi, var væpnet. Væpnet med ufoer og byggepinner som skolefritidsordningen senere skulle komme til å savne. Smuglet ut av våpenlagrene til skoletantene, de onde, store skoletantene. Knuste borgen dems gjorde vi, sønder og sammen. Nye grenser ble trukket og vi var de største i skolegården, mest makt, ressurser og olje(?)... Vi formet nesten et samfunn der ute i snø'n.
            Før vi tok over makten lå vi under de store guttas jernhånd, men. Vi var ikke små lenger, vi ville ikke lenger underkaste oss å la nasjonalfølelsen som hadde kokt til like lenge og vondt som den ekle semulegrøten de ga oss på SFO bli undertrykt lenger. Det tok mange uker å mobilisere nok barn til å slå ned på det harde regime. Vi tok inn mange barn og vi så ikke så nøye på hvem vi tok inn i opprørsstyrken, for vi trengte ressurssterke barn som ville bli kvitt 7. klassingene. Vi brøt oss ut, brøt oss ut som nasjonen Norge prøvde å gjøre under krigsårene, vi var helter som Max Manus og Gunnar Sønsteby. Nå som vi hadde bygget oss en nasjon, trukket våre grenser og stengt oss inne slapp vi ingen inn. Hverfall nesten ingen, det var noen få andre land som fikk adgang inn i landet vårt, alle de andre landene måtte enten ha en kjæreste innenfor eller en jobb å gjøre. Ja for det var flere land, tror du vi hadde verdenshærredømme eller?
            Vårt styre skulle vise seg å vare, men ikke lenger en til snøn smeltet. Nå har vi vokst opp og blitt rike, rike på oljepenger og lover som ikke kan tolkes på forskjellige måter, ikke en gang drøftes? I tenårene kom det inn ei lita jente, ei jente som senere skulle skrive bok, ta utdanning og som nå ikke vil gjemme seg lenger. Men i verdens beste land å leve i har vi ikke plass til fler, nei for vi er overpopulert av ressurssterke innvandrere med utdanning i Norge så sånne som deg vil vi ikke ha noen flere av. På trappen til nansen står nærmest vg klare til aksjon og smører på med med både åtte og ni politimenn som senere har vist seg å være to. I verdens beste land å leve i har vi ikke ressurser til å dele, vi har rett og slett ikke lommeboken til å være humane. Media, den fjerde statsmakt hjelper ikke akkurat til heller, de smører på med både politimenn, lover og vinkler ting akkurat sånn at det er profitt i det de skriver om. Hvor mange uker, måneder, år tar det før det er penger å tjene på Maria Amelie igjen? 
Åsmund Kristiansen Dæhlen


Jeg takker Åsmund som gjeste blogger! 

Jenter i Skogbruket

STAMMESPRÅK-ordliste liste fra Jenter i Skogbruket JIS
Aptering = kappe en stokk i lengder som gjør at man får mest mulig penger igjen for den. 
Avvirkning = Hogst av tømmer.
Bestand = Ensartet skogsområde (minst 2 dekar) som får lik behandling
Biobrensel = Organisk materiale (plantemateriale og dyrerester) som kan brennes.
Bonitet = hvor fort vokser trærne? 14 er dårlig, 23 er bra. G betyr gran, F betyr furu.
Brysthøyde = 1,3 m over bakken på et tre.
Drift = En organisert tømmerhogst i et avgrensa område.
Elg = Stort dyr som jegere liker men som ødelegger foryngelsen (se dette).
Entreprenør = Fører av en skogsmaskin (lassbærer, hogstmaskin…)
Foryngelse = å få det til å vokse ny skog der man har hogd. Planting, såing eller ”naturlig 
foryngelse” (la trærne gjøre det sjøl)
Fylkesskogmester = Ansatt hos Fylkesmannen som utfører Landbruksdepartementets 
Kuulllttttt!
skogpolitikk på fylkesplan.
GROT = Grein, rot og topp. Har hittil blitt lagt igjen i skauen, nå blir mer og mer tatt ut til 
biobrensel.
Hogstklasse = hvor ”gammel” er skogen?
I – snau hogstflate
II – nettopp planta, opp til ungskog (baby til fjortis)
III – yngre produksjonsskog (ungdom)
IV – eldre produksjonsskog (voksne)
V – hogstmoden skog (på gamlehjemmet)
Kaffelars = Uunnværlig tilbehør til enhver aktivitet i skogen.
Karsk = Nødvendig tilbehør til enhver aktivitet i skogen i Trøndelag. Går også under 
definisjonen energidrikk for skogsarbeidere.
Lunne = En haug med hogd tømmer, sortert etter hva det skal brukes til.
Lunneplass = Velteplass = Leggeplass = En plass
Markberedning = Å ruske opp i skogbunnen for å gjøre det lettere for nye planter å komme i 
gang.
MiS = Miljøkartlegging i skog. Kartlegging av biologiske verdier.
MIS-figur = Et biologisk viktig område (død ved, rik bakke), minimum 2 mål. 
Proveniens = hvor er treet tilpassa å vokse? Sør/nord, høyt til fjells/i lavlandet 
Skogbruksleder = Ansatt i et skogeierandelslag som kan hjelpe skogeieren med å organisere 
tiltak i skogen.
Skogbrukssjef/rådgiver/fagansvarlig skog = Kommunalt ansatt som forvalter lovverk som 
har å gjøre med skogbruket.
Skogfond = En del av pengene man får for tømmeret må settes av i dette fondet. Pengene 
kan bare brukes til gitte tiltak i skogen (foryngelse og skogkultur).
Skur = Sagtømmer = Tømmer som skal brukes til å produsere trelast (planker, bord og 
listverk)
Slip = Massevirke = Tømmer som skal brukes til papir- eller celluloseproduksjon
Stammespråk = Språk som ”alle innafor” skjønner, som ingen ”utafor” skjønner. Gjør det 
vanskelig for nye å komme ”innafor”.
Tissepause = Komplisert øvelse for jenter i skogen.
Tynning = Å gi trærne du vil satse på plass til å gro, i skog som er så stor at det du tar ut kan 
selges som tømmer.
Ungskogpleie = Å gi trærne du vil satse på plass til å gro, i ungskog – det som tas ut kan ikke 
selges som tømmer.


Dette er hentet fra Jenter i Skogbruket.
Le mer på Jenter i Skogbruket JIS

tirsdag 8. mars 2011

Fine forhold i Biristrand Skitrekk


Video blogg fra Biristrand Skitrekk denne bakken er oppe tirsdag og torsdag fra 17.00 til 20.00 og lørdag og søndag 11.00 til 15.00 les mer på http://www.biristrandskitrekk.com/


søndag 6. mars 2011

På Hemingseter

Viggo Sandvik Hansen og jeg på Hemingseter
foto : Morten Dæhlen
Det er en strålende lørdag i mars. På turen opp fra Midtstuen ser vi 100-vis av telt og bålplasser. Det myldret i skogen. Området rundt Homenkollen er tettpakket med folk. Vi ankommer Hemingseter nedenfor Frognerseteren. Der sitter et fugleberg av mennesker og venter på noe stort.


Les resten av dette på brodern's Blogg det er han som skriver:  Dærnt's Corner