torsdag 7. april 2011

De papirløse


Maria Amelie saken har stilna. Det skrives ikke mer om hennes og alle de andre i samme situasjon. De er ikke borte, de lever rundt oss hele tiden og mediene skriver ikke mer.   Vi må ikke glemme dem!

Etter min mening satte Marie Amelie fokus på en håpløs og fortvilet situasjon for noen få mennesker som kom til Norge som barn. De har ikke valgt selv å komme hit, de har vert her lenge og nå vet de at de er uønsket. 
Utkastelsen av Maria Amelie har bidratt til enda mere fortvilelse for disse “få” dette gjelder.  For signalet fra staten er, vi kaster dere ut vis dere melder dere til oss. I en tenkt situasjon; ville du ha melt deg vis du viste hva resultatet ble å var i samme situasjon i et fremmed land.  Jeg tror ikke det.

Det som forundrer meg i denne saken er at Regjeringens partiene og spesielt Arbeiderpartiet ikke gikk noe særlig tilbake på meningsmålingene i etterkant av hvordan Marie Amelie sak ble håndtert? Det handler vel om at vi mistet fokus på hva dette egentlig handler om. For meg handler dette ikke om resurssterke Marie Amalie, men om alle de andre som er i samme situasjon,  som gjennom handteringen av Amelie saken  er  satt i en håpløs umenneskelig situasjon. Nå må vi ta oss sammen alle å hjelpe disse menneskene slik at de kan delta og bidra i det norske samfunn. Å gi disse et form for amnesti må være den riktige løsningen.

Noen nett steder som bør leses: Papirløse.no   Barn på flukt Marie Amelie Blogg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar