lørdag 30. april 2011

Hvorfor feirer vi 1.mai


Dette var tittelen på et innlegg i Oppland Arbeiderblad i dag 30. april. Dette bør alle lese.  De fleste av oss vet at 1. mai er Arbeidstakernes frihetsdag – men hva som er bakgrunnen for denne dagen er kanskje ikke like klart for alle i dag.

På 1800 tallet jobbet folk 13 til 16 timer om dagen og det var ingen ferie for arbeidstakerne.  I 1889 i USA, gjennomførte Aerican Federatin of labor en generalstreik som førte til at den internasjonale arbeiderkongressen i 1890 innførte 1. mai som arbeidstakernes kampdag.
    
Fra den første Norske fagforeningen ble stiftet i Drammen i 1848 og fram til gjennomføringen av 8 timer arbeids dag og de rettigheter som vi ser på som en selvfølge i dag, har det vært mange og blodige kamper om disse rettighetene. I 1947 ble 1. mai gjort til høytidsdag gjennom det faglig politiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO.

Denne kampen er like aktuell i dag. Bondevik II regjeringen i 2005 vedtok loven som åpnet for 13. timers arbeidsdag. Takket være at vi fik regjeringsskifte (Stoltenberg II Regjeringen) i 2005 ble denne loven aldri satt ut i live. I 2009 gikk Høyre og Frp til valg på dersom de vant valget skulle de innføre denne loven vis de kom til makten.  Denne loven er i dag skrinlagt takket være det flertallet vi har på stortinget i dag. Om denne loven i fremtiden skulle bli satt ut i live er vi tilbake til 1850 tallets tilstander va angår arbeidstid- med 13 timers arbeidsdag (Uten overtid).

Vi må derfor slå ring om 1. mai og kampen om arbeidsfolks rettigheter. Vi må kjempe på lag med de politiske partiene som arbeider med oss arbeidstakere - og ikke mot oss.

Min oppfordring er å lese innlegget til Jørund Hassel i papir utgaven av OA 30. april. eller på facbook Dette er et lærerikt og viktig innlegg å ta med seg i debatten mot det valget vi skal ha september og stortingsvalget i 2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar