søndag 3. april 2011

Når hoggormen kommer da er det vår!Framover nå på denne tiden  kan vi se hoggormen ligge og sole seg i vårsola. Det er et sikkert vårtegn.
Det finnes ca. 200 arter av hoggorm.  Hoggorm (Vipera berus) er den eneste av denne arten som lever vilt i nord Europa, denne arten er den ormen som har størst utbredelse i hele verden.

Hoggormen er et vekselvarme dyr, der for ser vi den ofte om våren på veier og steiner som er oppvarmet av sola, når det er kalt er den ofte trege i bevegelsene. Om vinteren overvintrer de på frostfrie steder i hi under bakken/steinrøyser og ofte i sør vente skrenter der sola tar tidlig om våren. Hoggormen overlever maks 30 minutter i kuldegrader. Hoggormen blir kjønnsmoden  når den når  3-til 5 års alder. Hunnen går drektig 60 til 100 dager og føder levende unger, en korrekt beskrivelse er at eggene klekkes rett før fødselen. De er ca. 15 til 20 cm lange og er giftige fra fødselen av, men det er en myte at de er mere giftige en mora. Andre myter som ikke er riktige er at mora klatrer opp i trærne for å føde i frykt for å bli bitt av ungene. En annen myte er også at hoggormen kan ta kjeven ut av ledd det er heller ikke riktig.
Hoggormen er en av tre arter orm som lever i Norge de to andre er Buormen og Slettsnoken, det er bare hoggormen som er giftig.
Hoggormen er et fredelig dyr det er svert sjelden den biter mennesker. Men den kan bite i selvforsvar viss den blir overasket, da ruller den seg sammen og freser og gjør seg klar for hugg. Vis du blir bitt av huggorm bør du kontakte lege så fort som mulig vi reagerer nemlig veldig forskjellig på giften til denne ormen.

Hoggormen er fredet i Norge etter viltloven, den er også fredet over det meste av Europa,
Min oppfordring, la hoggormen ligge i fred når du ser den i vårsola den vil deg ikke noe vondt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar