fredag 6. mai 2011

Pollen livets kilde men ganske plagsomt

Pollen forstørret 500 ganger
Årsaken til at flere og flere får problemer med pollenallergi og spesielt fra bjørk, kan være at det blir mer og mere bjørk i norske skoger. Mens det i 1984 var 59 millioner kubikkmeter bjørkeskog i Norge, var det i 2002 109 millioner kubikkmeter. Dette er en fordobling av volumet på 20 år. Bjørkeskogen i dag teller ca. tre milliarder trær.

 I 1676 presenterte Nehemiah Grew en avhandling der han som den første i historia identifiserer pollen som plantenes hanceller. Selv om pollenet har samme funksjon som sæden hos dyrene,  inneholder pollen en gametofytt som produserer sædceller på et senere stadium, mens sperma hos dyr i hovedsak består av sædceller.

13 juni 2006 gran pollen i vannkanten i mjøsa.
Ca. 900 000 har utviklet allergi mot pollen i Norge fra noen plantearter. De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi kommer fra treslag som or, hassel og bjørk. Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på proteiner som finnes i noen pollentyper. På fagspråket kalles pollenallergi for sesongallergisk rhinitt, på folkemunne kalt høysnue. Kroppen reagerer på proteinet i pollen og det frigjøres histamin og andre betennelsesfremkallende substanser som resulterer i from av nysing, rennende nese og kløe i øynene.

Men på grunn av den tidlige og varme våren kan alle som er rammet av bjørke allergi regne med at det verste er over før 17. mai.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar