mandag 15. august 2011

Det er vår rett og plikt.

Jeg oppfordrer til å bruke stemmeretten!

Vårt åpne og demokratiske samfunn der alle har plass er et unntak i menneskenes historisk sammenheng. Dette unntaket som vi står for må vi kjempe for å opprettholde. Tragedien som rammet oss i Oslo og på Utøya 22. juli minner oss på dette.

Fellesskapsløsninger
I vårt lille demokratiske land har vi klart å skape fellesskapsløsninger slik at de fleste har like muligheter. Gjennom den norske samfunnsmodellen med gode offentlige velferdsordninger med høy yrkesdeltagelse og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet er dette mulig.
Disse fellesskapsløsningene er det viktig og kjempe for å utvikle videre.
Det er bare effektive og robuste offentlige fellesskapsløsninger som kan opprettholde velferdsstaten over tid.
Det gjelder å prioritere fellesskapsløsninger frem for skattekutt. De økonomiske forskjellene i samfunnet må reduseres dette handler om like muligheter til å delta. Stikkord for å klare dette er: Skape  -  utdanning og arbeid, Dele - velferd og rettferdighet, Engasjere – frivillighet og kultur.

Ansvar
Det er vår rett og plikt til å skape vår egen hverdag gjennom retten til å delta og plikten til å bidra til demokratiet. Adgangen til kunnskap og innsikt som fremmer den enkeltes klokskap gir muligheter til kjennskap og deltagelse i beslutningsprosesser i samfunnet. Denne retten og plikten til å delta løses bare ved at vær enket av oss tar det personlige ansvar. Felleskapet må bidra til at vær og en av oss har forutsetninger for å ta dette ansvaret.

Det er vår rett og plikt til å gå og stemme mandag12. september. Det er bare på den måten kan vi sikre et åpent og fritt demokrati.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar