mandag 29. august 2011

Er kommune sammenslåing blitt overmoden.


Østre, Vester og Gjøvik Kommne

Vår mobilitet de siste 40 åra har økt enormt i omfang, vi reiser lengre en før, jobben er oftere i an annen kommune, våre fritidsaktiviteter er spred over større areal og det offentlige har økonomiske utfordringer i å sikre gode offentlige tjenester og prøver å løse dette med interkommunale tjenester.

I neste valgperiode tror jeg kommunesammenslåing blir en av de viktigste politiske diskusjoner.  Det er i år 47 år siden kommune sammenslåingen av Biri, Vardal, Snertingdal og Gjøvik, Nå er tiden overmoden for å trekke nye kommunegrenser. Det mest naturlige for Gjøvik er å tenke sammenslåing  med Totenkommunene.  Det er ikke dagens grenser som er viktig men å trekke opp nye kommunegrenser som er administrativt best rustet til å sikre at vi kan drive gode effektive offentlige tjenester.  Det er bare på denne måten vi kan klare å motstå Høyre sidens eneste medisin nemlig privatisering av viktige offentlige tjenester med å legge til rette for private monopoler av disse tjenestene.  Resultatet av deres politikk blir større forskjeller og mindre muligheter for folk flest. USA er ofte et forbilde for deres politikk. Der betaler de lite skatt og offentlige helsetjenester er nesten helt fraværende.  Det er bare og følge diskusjonen rundt helsereformen til Obama for å forstå dette..  

Jeg er ikke imot privat virksomhet tvert imot, her må vi skille mellom tjenester, de som gir alle innbyggere samme muligheter og utgangspung, og den næringsutviklingen som skaper og deler.  Den skapende og delende delen av næringslivet må gis rammevilkår for å klare dette. Offentlige tjenester som helse,eldreomsorg og skole bør ikke være gjenstand for privatisering.
Etter min mening bør vi nå trekke opp nye kommunegrenser.  Slik at vi kan sikre politisk styring over offentlige tjenesten med høykvalitet innen skole, helsetjenester, eldreomsorg osv., og samtidig god tilrettelegging for privat verdiskapning gjennom god infrastruktur, næringstomter osv.

Vårt motto er: Det viktigste ligger foran oss. Vi vil skape og dele.
Ola Gram Dæhlen, Biri 17. plass lista til Gjøvik Arbeiderparti

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar