fredag 9. september 2011

Metan CH4

Metangassen er betydelig lettere enn luft og dannes i naturen ved at organisk materiale (plante og dyrerester) råtner.  Metangass dannes også når husdyrgjødsel og søppel brytes ned noe som har ført til eksplosjonsulykker og branner på gårder og søppelplasser.
Oksydering av metan gir denne reaksjonen
CH4          +   2 O2             - >       CO2                    +   2 H2O
metan       +   oksygen           - >   karbondioksid        +   vann

Dette er et svar på hvorfor vi ikke snakker om metan så mye i klimasammenheng vi regner det om til co2 ekvivalenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar