mandag 5. september 2011

Offensiv lokal miljø- og klimapolitikk


Tenk globalt, handle lokalt.

Vi tenker globalt og handler lokalt, vi tar klimatrusselen på alvor med lokale tiltak.
Noen mål og viktige punkter for og nå målet om 0 utslipskommune i 2020:
-         - Arbeide lokalt for å redusere klimagassutslipp. Bl.a. ved å ta ansvar å realisere utbygigen av biovarmeanlegg og fjernvarme i Gjøvik.
-         - Planlegge flere boligtomter/næringstomter som kan dra nytte av fornybar energi.
-          - Bidra til at kommunale bygg skal være forbilder når det gjeller strømforbruk og bruk av alternative energikilder bl. a. bioenergi
-          - Tilrettelegge for et bærekraftig landbruk, basert på lokale forutsetninger vil være viktig for å løse klimautfordringene bl.a kortreist mat.
-          - Sikre grønne longer i og rundt byen med langsiktig lanskapsplanlegging.
-         -  Styrke fagkompetansen inne Natur og miljøvern
-          - Sørge for at kommunen reduserer sitt forbruk med å ta i bruk nettbaserte løsninger.
Nye tak for Gjøvik!
Gjøvik Arbeiderpartis Program for 2011 til 20 15

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar