fredag 9. september 2011

Prosjekt “Biri ekte Landsbyliv mitt i”


1.1 Innledning – fra tettsted til landsby
BIRI et hestehode foran.
Bilde: Celina S Sørum

Biri er et av knutepunktene i innlandet med muligheter for vekst og utvikling. Satsing på nærings- og
samfunnsutvikling er et prioritert område for oss. Vi vil bygge arbeidet på de fortrinn vi har. Et sterkt og godt senter er viktig for å sikre en god utvikling, både for å trekke til seg innbyggere, arbeidsplasser og aktivitet. Og vi har et vitalt og sterkt sentrum i  Biri. Samtidig har vi noen kvaliteter som kjennetegner bygdelivet som vi vil ta vare på og utvikle.

Mange steder i Norge har i det siste søkt om å få bystatus, men vi vil ikke søke bystatus,
vi vil være landsbyen BIRI! Som en del av Gjøvik Kommune er det ikke naturlig for Biri å bli by, men vi mener at byen Gjøvik bør den omkranses av små landsbyer som Biri, Dette vil styrke Gjøvik byen som senter i vestoppland som eksempel har vi allerede landsbyen Dokka.

 Vi ønsker å fokusere på de kvaliteter og verdier som ligger i selve begrepet landsby og ekte landsbyliv i forhold til bolyst og utvikling av Biri og Gjøvik Kommune
.
En Landsby er ikke for stor og ikke for liten. Her møtes det beste fra byen og det beste fra landet. En landsby er trivelig og sjarmerende, og ikke minst har den hyggelige, gjestfrie og rause landsbyborgere som vet hva som betyr noe for å leve det gode livet, det ekte landsbylivet.

I Landsbyen kan du få tak i det meste av det du trenger, den har et godt utbygd tjenestetilbud, et aktivt kulturliv og attraktive møteplasser, og likevel har den bygdas kvaliteter som godt naboskap, nærhet mennesker i mellom, og nærhet til naturen og grendene.

 I Landsbyen kan du leve det ekte Landsbylivet. Ekte Landsbyliv preges av det gode liv med mer tid til hverandre, mindre stress, mer nærhet og fellesskap, godt samarbeid og samhold, raushet, ekthet og ærlighet.

Forslaget er at Gjøvik Kommune vil i sammen med samarbeidspartnerne i Biri starte opp dette 4-årige prosjektet som vi har kalt Ekte Landsbyliv “ Biri mitt i” Prosjektet skal forankres i Gjøvik kommunes satsing på tettstedsutvikling og gjennom kommuneplan arbeidet 2011.

1.2 Ekte Landsbyliv
Visjonen om Ekte Landsbyliv skal være ledestjerne, og vi skal ha fokus på verdiene åpen, nær og skapende. Dette prosjektet har som hensikt å utvikle landsbykvalitetene ytterligere. Vi skal styrke
de bymessige kvalitetene som handler om et godt tilbud og tilgjengelighet til møteplasser, kultur, opplevelser og interessante arbeidsplasser. Videre skal vi ta vare på og utvikle den styrken som ligger i landsbygdas kvaliteter med fellesskap, dugnadsånd, omsorg og omtanke for mennesker rundt oss. Vi vil la nye innbyggere få ta del i fellesskapet og vil fokusere på åpenhet og inkluderende holdninger.
I dette prosjektet skal vi jobbe med stedsutvikling, både fysisk og kulturelt. Vi skal jobbe for å bygge merkevaren Landsbyen og styrke vårt omdømme, vi vil øke folks bevissthet og kjennskap til   Biri "Landsbyen mitt i"

En etablering av et LANDSBYRÅDET vil være det organet som sikrer bred forankring og deltakelse, alle innbyggere og andre som har interesse for landsbyutvikling inviteres til å delta i rådet. Dette blir en viktig møteplass som skal bidra til å utvikle nye tanker og tiltak som bringer oss nærmere visjonen.

Det er fram til i dag bare registrert en som profilerer seg som Landsby og det er Nordre Land og Dokka som bygger på over femten års bruk av landsbybegrepet, Nordre land kommunen har nå ambisjoner om en nasjonal posisjon som Landsby. Dette bør vi kunne være med på for å profilere Biri og omlandet rundt Gjøvik by.1.3 Mål
Overordnet mål:
Biri  skal bli en attraktiv og velkjent Landsby ved mjøsas bredder som forbindes med ”ekte landsbyliv”, der fellesskapet gror og det er godt å bo, leve og arbeide.

Delmål:
Det vil bli utarbeidet spesifiserte målsettinger for hvert enkelt prosjektområde og delprosjekter.

1.4 Målgrupper
Målgruppene for hovedprosjektet er sammensatt, men kan oppsummeres som:
1.     Egne innbyggere, spesielt:
·         Barn og ungdom
·         Barnefamilier/unge voksne/kvinner
2.     Brukere av handels- og servicetilbud i Landsbyen Biri, herunder:
·         Egne innbyggere
·         innbyggerne i Gjøvik kommune
·         Innbyggere i nabokommuner
·         Hytteeiere
·         Tilreisende
3.     Potensielle tilflyttere
4.     Nye bedrifter/etablerereIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar