mandag 31. oktober 2011

Høyhastighetstog


Dette vil vi ha.  NÅ

Det å kunne reise Gjøvik – Oslo på 35 min. Ja det vil vi. Stortinget bør la dette bli en hastesak, det er ingen grunn til å vente. Vi har pengene. Invester oljeformuen hjemme Norsk bane har beregnet at lyntog Oslo – Trondheim koster 30 milliarder og at strekningen bør gå over hadeland via Gjøvik til Moelv . Det er 24,55 km kortere om Gjøvik en det er om Hamar til Oslo. Vi som bor i regionen bør si klart og tydelig at dette vil vi ha. Norsk Bane 


Lønnsomt prosjekt


Oslo-Gjøvik 35 min.
Oslo - Trondheim  2.30 timer dette er bedre en fly.
Prosjektet er lønnsomt. Deutsche Bahn sine økonomiske kalkyler viser bygge kostnader  på ca. 30 mrd. kr dette vil kunne være nedbetalt i løpet av 30 års drift med overskuddet fra gods- og persontrafikken. I tillegg kommer store gevinster for miljøe , næringsliv og samfunnet elles.

Reisetida Oslo – Gjøvik vil komme på 39 minutt, inkludert opphold på to av de 8, planlagte stasjonene på strekninga. Til Lillehammer vil det ta 15, og til Hamar 22 minutt.

Nøkkelopplysninger:
Banelengde Oslo S – Moelv over Gjøvik: 129,7 km, 24,55 km kortere en om Gardermoen og Hamar
Avgreining  til og fra Gjøvik stasjon: 7,7 km
Avgreining til Moelv stasjon, retning Hamar: 4,4 km
Avgreining til Jevnaker: 18,3 km
Avgreining til Alnabru: 1,7 km
Tunneldel: 40,6 % for Oslo S - Moelv, 71,1 % for Bjørgeseter - Jevnaker og 47,4 % som gjennomsnittet for heile prosjektet
Byggekostnad: ca. 30 mrd. kr.

Dette vil jeg ha så fort. Det tok 5 år å planlegge å bygge Gjøvikbanen i 1905. vi bør vel klare dette igjen 106 år senere. Verden går vell frammover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar