onsdag 5. oktober 2011

"Sigbjørn"Skogplanting viktig for klima.


Illustrert: Lise Sandberg

Vis du planter skog kan vi få en produksjon pr. dekar på opptil 1,5 kubikkmeter pr år, det betyr at plantet skog binder ca.1,5 tonn karbondioksid pr dekar pr år. Hvis vi sammenligner med krattskog som bare produserer 0,2 kubikkmeter pr dekar pr år, som binder ca. 0,2 tonn karbondioksid pr dekar år, da er det ingen tvil om hva vi bør gjøre. “PLANT MER SKOG” .Ikke la det gro igjen med kratt.
I morgen kommer statsbudsjettet og det beste klimatiltaket vi kan gjøre er å stimulere til mer skogplanteing. Og deretter å bruke mere tre til vårt daglige energiforbruk. Alt fra husbygging til ved produksjon. 
Viss vi øker mengden av levende skog ved å plante mer, og samtidig endrer vår bruk av energi fra fossilenergi til fornybar energi basert på skog vil vi i fremtiden kunne få et karbon nøytralt samfunn der vi produserer like mye som vi bruker. Eller sakt med andre ord stabilisere vårt utslipp av klimagasser.

Sats på skog!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar