søndag 11. desember 2011

Durban COP 17


COP 17

Etter halvannet døgn på overtid ble det enighet i Durban om ny juridisk avtale der alle land er inkludert, en ny forpliktelsesperiode for Kyoto og opprettelsen av det grønne fondet i FN for utviklingslandene. (Long-term Cooperative Action) LCA ble vedtatt. Forhandlingsmandatet som ble vedtatt langt på overtid og er historisk da det inkluderer USA, Kina og India som nå kar forpliktet seg til å være med å forhandle fram en forpliktende avtale innen 2015.
Hva disse avtalene betyr for Norsk skogbruk skal jeg skrive om senere når jeg får lest avtalen som kom ut av Durban COP 17.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar