torsdag 16. februar 2012

- Nå kan ingen stoppe skogen


Senterpartiet er på plass, sentrale deler av Arbeiderpartiet og byråkratiet også. Nå er det lite som kan stoppe skogens fulle inntreden som vårt viktigste våpen i kampen for et bedre klima.

Skogselskapet i Oppland har i flere tiår jobbet for at den norske skogen skal utnyttes og brukes med tanke på å sikre et bedre klima. Skog binder CO2, skogen lagrer CO2 og virke fra skogen kan erstatte miljøbelastende produkter fra olje og gass. Økt bruk av tre og et aktivt skogbruk med utbredt skogplanting er nødvendig for å få en best mulig miljøeffekt av de norske skogene.

Nylig spilte Senterpartiet ut ”skogkortet” i den pågående dragkampen rundt den varslede Klimameldingen. Partileder og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og olje- og energiminister Ola Borten Moe sa klart fra at skogen skal være regjeringens viktigste verktøy og spille en sentral rolle i Klimameldingen. Sp-toppene ønsker seg flere skogtiltak inn i klimameldingen. Blant annet viser de til at bare nyplanting av skog kan redusere norske CO2-utslipp med 12 millioner tonn årlig.

Både regjeringskollega SV og Naturvernforbundet har reagert på utspillet. Deres talsmenn Snorre Valen i SV og Lars Haltbrekken sier at skogen er en viktig aktør i klimakampen, men ingen av dem er villig til å ta klimaeffekten av god skogskjøtsel inn i klimaregnskapet.
Det er ikke noe nytt at disse miljøene ikke ønsker å regne skogen inn i vårt klimaregnskap. Argumentene om at skogen kan virke som en sovepute i forhold til klimamålene og at det er best å la skogen stå og råtne på rot har satt seg i visse miljøer. Heldigvis ser det ut til at inkompetansen ikke har satt seg i miljøene som avgjør retningen i vår klimapolitikk.

Vi kan vise til årets Nasjonalbudsjett som er det første som synliggjør skogens rolle i klimapolitikken.  Her regnes for aller første gang CO2-opptak i skog inn i det norske klimaregnskapet. Budsjettets klimagassregnskap viser at over halvparten av de totale norske utslippene av klimagasser tas opp og lagres i norsk skog og jord. Det slås videre fast at stående kubikkmasse i norske skoger utgjør den største kilden til opptak av CO2.

Dette var en milepel. Etter budsjettfremleggelsen i høst har vi merket noe i nærheten av et stemningsskifte. Det har vært et økt trykk på skogsaken fra flere kanter. Interessen og etterspørselen etter kunnskap har økt både blant politikere og folk flest. Selv har jeg vært opptatt med å drive faktaopplysning om nødvendigheten av et aktivt og bærekraftig skogbruk for å få full klimaeffekt av skogen. Det er løfterikt at landets toppolitikere og byråkrater har latt seg innføre i hvorfor skogen er det beste og billigste våpenet i klimakampen. For skogfylketene  i Innlandet er dette godt nytt. 


Også på trykk i Oppland Arbeiderblad

lørdag 4. februar 2012

Klapp klapp


Med nye klapp skøyter er jeg klar for tidenes skøyteløp på Mjøsa 18. februar.
Meld dere på på Norwegian Skating FestivalNorwegian Skating Festival har i dag bestemt at årets løp blir arrangert lørdag 18. februar på Flatmoen Idrettsanlegg på Sør-Fron. Dette er en 400 meter skøytebane.
Bakgrunnen for avgjørelsen er at det ikke er mulig å arrangere på naturis i år. Arrangøren har vært rundt i hele distriktet for å sjekke iskvalitet – Mjøsa (Moelv,Lillehammer, Vingnes, Vingrom), Næra, Losna m.fl. – uten å finne et sted som kan brukes.
Les mer om våre befaringer på isen på

fredag 3. februar 2012

E - avis

Ipad erstatter ikke helt papiravis..............

Det blir så dyrt å slå i hjel fluer!


:)

onsdag 1. februar 2012

Hvordan lykkes med foryngelse av skog:

Foto: Bente Kristiansen

Ti gode råd:

1. Plant så fort du kan!
Det er viktig å komme i gang rask etter hogst. Det bedrer konkurransen med annen vegetasjon.
2. Markbred!
Er hogstflata egnet, er det lurt å markbrede slik at plantene får en god start. 
Om markberedning »
3. Velg planter av foredlet frø!
Foredlet frø gir 10 til 15 % bedre vekst, dette fører til raskere etablering av plantefeltet og bedre økonomi. 
Les mer om dette her »
4. Velg rett treslag og plantetype!
Det er viktig å velge riktig treslag/plantetype i forhold til marka du skal plante på. Bruk også planter som er behandlet mot gransnutebille.
5. Vurder å rydde feltet for uønsket vegetasjon!
Rydd feltet for konkurrerende vegetasjon, dette for å få en jevnaldret foryngelse og bedre resultat.
6. Beskytt dine planter!
Plantene må tildekkes under transport og plasseres på et skyggefullt sted, spesielt gjelder dette planter som kommer rett fra kjølelager.
7. Plant på rett sted!
Det er viktig å plante på rett sted, ved en stubbe eller stein.
Les mer her »
8. Plant med riktig redskap!
Bruk riktig planteredskap og lag en god og løs planteplass, pluggplanter skal stå i mineraljord.
Plant dypt (2 til 3 cm mineraljord over pluggen)
9. Plant nok planter!
Det er viktig å sette plantene jevnt utover plantefeltet. Antallet kommer an på hvilken bonitet skogen har.
Les om planting og plantetall her »
10. Kontrollér plantingen!
Etter plantingen er det viktig å kontrollere plantefeltet vår og høst, for å sette in tiltak som suppleringsplanting om det viser seg at forholdene ikke har vært optimale etter første gans planting.

Les mer på Skogplanter østnorge as sine sider