onsdag 1. februar 2012

Hvordan lykkes med foryngelse av skog:

Foto: Bente Kristiansen

Ti gode råd:

1. Plant så fort du kan!
Det er viktig å komme i gang rask etter hogst. Det bedrer konkurransen med annen vegetasjon.
2. Markbred!
Er hogstflata egnet, er det lurt å markbrede slik at plantene får en god start. 
Om markberedning »
3. Velg planter av foredlet frø!
Foredlet frø gir 10 til 15 % bedre vekst, dette fører til raskere etablering av plantefeltet og bedre økonomi. 
Les mer om dette her »
4. Velg rett treslag og plantetype!
Det er viktig å velge riktig treslag/plantetype i forhold til marka du skal plante på. Bruk også planter som er behandlet mot gransnutebille.
5. Vurder å rydde feltet for uønsket vegetasjon!
Rydd feltet for konkurrerende vegetasjon, dette for å få en jevnaldret foryngelse og bedre resultat.
6. Beskytt dine planter!
Plantene må tildekkes under transport og plasseres på et skyggefullt sted, spesielt gjelder dette planter som kommer rett fra kjølelager.
7. Plant på rett sted!
Det er viktig å plante på rett sted, ved en stubbe eller stein.
Les mer her »
8. Plant med riktig redskap!
Bruk riktig planteredskap og lag en god og løs planteplass, pluggplanter skal stå i mineraljord.
Plant dypt (2 til 3 cm mineraljord over pluggen)
9. Plant nok planter!
Det er viktig å sette plantene jevnt utover plantefeltet. Antallet kommer an på hvilken bonitet skogen har.
Les om planting og plantetall her »
10. Kontrollér plantingen!
Etter plantingen er det viktig å kontrollere plantefeltet vår og høst, for å sette in tiltak som suppleringsplanting om det viser seg at forholdene ikke har vært optimale etter første gans planting.

Les mer på Skogplanter østnorge as sine sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar