torsdag 16. februar 2012

- Nå kan ingen stoppe skogen


Senterpartiet er på plass, sentrale deler av Arbeiderpartiet og byråkratiet også. Nå er det lite som kan stoppe skogens fulle inntreden som vårt viktigste våpen i kampen for et bedre klima.

Skogselskapet i Oppland har i flere tiår jobbet for at den norske skogen skal utnyttes og brukes med tanke på å sikre et bedre klima. Skog binder CO2, skogen lagrer CO2 og virke fra skogen kan erstatte miljøbelastende produkter fra olje og gass. Økt bruk av tre og et aktivt skogbruk med utbredt skogplanting er nødvendig for å få en best mulig miljøeffekt av de norske skogene.

Nylig spilte Senterpartiet ut ”skogkortet” i den pågående dragkampen rundt den varslede Klimameldingen. Partileder og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og olje- og energiminister Ola Borten Moe sa klart fra at skogen skal være regjeringens viktigste verktøy og spille en sentral rolle i Klimameldingen. Sp-toppene ønsker seg flere skogtiltak inn i klimameldingen. Blant annet viser de til at bare nyplanting av skog kan redusere norske CO2-utslipp med 12 millioner tonn årlig.

Både regjeringskollega SV og Naturvernforbundet har reagert på utspillet. Deres talsmenn Snorre Valen i SV og Lars Haltbrekken sier at skogen er en viktig aktør i klimakampen, men ingen av dem er villig til å ta klimaeffekten av god skogskjøtsel inn i klimaregnskapet.
Det er ikke noe nytt at disse miljøene ikke ønsker å regne skogen inn i vårt klimaregnskap. Argumentene om at skogen kan virke som en sovepute i forhold til klimamålene og at det er best å la skogen stå og råtne på rot har satt seg i visse miljøer. Heldigvis ser det ut til at inkompetansen ikke har satt seg i miljøene som avgjør retningen i vår klimapolitikk.

Vi kan vise til årets Nasjonalbudsjett som er det første som synliggjør skogens rolle i klimapolitikken.  Her regnes for aller første gang CO2-opptak i skog inn i det norske klimaregnskapet. Budsjettets klimagassregnskap viser at over halvparten av de totale norske utslippene av klimagasser tas opp og lagres i norsk skog og jord. Det slås videre fast at stående kubikkmasse i norske skoger utgjør den største kilden til opptak av CO2.

Dette var en milepel. Etter budsjettfremleggelsen i høst har vi merket noe i nærheten av et stemningsskifte. Det har vært et økt trykk på skogsaken fra flere kanter. Interessen og etterspørselen etter kunnskap har økt både blant politikere og folk flest. Selv har jeg vært opptatt med å drive faktaopplysning om nødvendigheten av et aktivt og bærekraftig skogbruk for å få full klimaeffekt av skogen. Det er løfterikt at landets toppolitikere og byråkrater har latt seg innføre i hvorfor skogen er det beste og billigste våpenet i klimakampen. For skogfylketene  i Innlandet er dette godt nytt. 


Også på trykk i Oppland Arbeiderblad

1 kommentar:

  1. Glitrende Ola. Jeg et helt enig i det du skriver.
    Stå på!
    Lars Kihle

    SvarSlett