tirsdag 5. juni 2012

Storofsen


Helt på toppen kan du se en liten strek det er
Storofsen, bak er glomma i dag 5 juni.
Det er 223 år siden Stor- Ofsen lammet Østlandet, det er den største flommen vi noen gang har hatt ”Storofen” feide med seg 61 mennesker og tusenvis av dyr og skadet omfanget var på hundretusener av riksdaler.
Vannstanden i Mjøsa var 9 meter over normal vannstand, i Øyeren 13 meter og nedre delen av Glomma 17 meter!

Glomma som er den største av våre elver har et nedslagsfelt på 41.823 kv.km. det er ca en åttendel av hele landets overflate her er Vorma medregnet.

Ofsen er fjellflommen som har sitt utspring på Filefjell i Jotunheimen og Dovre. Denne flommen er bevart på folkemunne og omtalt med gru av senere generasjoner.

”Vesleofsen” husker mange av oss den var i 1995. I slutten av mai begynnelsen av juni dette året ble en merkedag for mange på Østlandet. Dette ble den største flommen i Norge siden siden 1789. 

mandag 4. juni 2012

Skoleskogdager

Noen bilder fra skoleskogdager i Oppland denne våren. Det er viktig å lære ungene om sammenhengen i naturen, slik at de i fremtiden kan bli gode beslutningstagere og velge bruk av tre frem for stål og betong. Skoler i hele distriktet har vært med og skal være med på dette denne våren.


"Naturens dag" Gjøvik

Søndag var det igjen naturens dag på Eiktunet på Gjøvik. På 70 tallet tok Skogselskapet innitsjativ 
til dette  arrangementet og det er fortsatt en begivenhet vært vår i Gjøvik. Det var mange ute i skogen å trosset regnværet. ca. 300 planter ble delt ut. 
Halvor Bjåland Gjøvik kommune snakker om mauren

Hoggormen og snømusa var også populær.