tirsdag 21. august 2012

SkogvevenLære med skogen lanserer første versjon av en ny nettressurs for skolene i dag - Skogveven!

www.skogveven.no
Her kan du lære om skogen vår, og hvilken betydning skogbruket har for samfunnet. Nettstedet er laget som ett nyttig verktøy for både for elever og lærere.

Hvilke treslag har vi Norge? Under Treslag kan du se en bildepresentasjon av de vanligste treslagene, lytte til trærnes egen historie, og se hvor gamle de kan bli.

Skogene i verden gir deg en oversikt over de vanligste skogtypene i verden. Men visste du at det finnes forskjellige typer skog i Norge også? I Skog og mangfold kan du gå på oppdagelsesferd i ulike skoger. Hvilke planter og dyr finner du?

Hva betyr skogen for deg? Mennesket og skogen tar deg med på en rundtur som viser at skogen betyr mye for mange, både som arbeidsplass og som et viktig friluftsområde. I Skoghistorie kan du lære om hvilken betydning skogen og skogbruket har hatt i Norges historie. Begivenhetene er knyttet til andre historiske hendelser.

Opp gjennom årene har skogene også vært et viktig matforråd. På sidene Fra skog til matfat kan du bli med ut i skogen og lære hvilke planter og dyr som er spiselige.

I filmene Fra frø til stor skog og Hogstmaskina ser du om arbeidet som gjøres frem til man har en hogstmoden skog, samt hvordan ei hogstmaskin fungerer


Det er Skogbrukets Kursinstitutt som har utviklet dette lærerverktøyet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar