tirsdag 11. desember 2012

Ja til kunst ,Galleri Fjordheim og ny bru!


I dagens GD leste jeg om kunstnernes bekymring for Fjordheim Galleri. Jeg sitter i utvalget for kultur og idrett i Gjøvik Kommune. Er også medlem av kommunestyret.
Et samfunn uten kunst er et fattig samfunn uten kropp og sjel. Galleri Fjordheim er viktige visningsplasser for kunst.  Bygging av ny Mjøsbrua bør styrkes Galleri Fjordheim som arena for kunst i Mjøsområdet.

Når det gjelder bygging av ny Mjøsbrua mener jeg at alternativet som ligger nord for eksisterende bru er det beste. Ikke bare for å bevare Galleri Fjordheim. Men fordi det er det beste alternativet for innlandet. Både grunnforhold, miljø og næringslivet er viktige grunner til dette.


Mjøsbrua vil være det mest synlige monumentet på E6 mellom Oslo og Trodheim. Det bør bygges en miljøvennlig vakker/spektakulær bru over Mjøsa. Både arkitekter og kunstnere bør involveres. (se på de nye tre bruene over E6 mot Oslo). I stede for at kunstnerne skal slåss for Fjordheim. Bør de tas med i arbeidet med planlegging og gjennomføring av bruprosjektet. Det bør brukes materialer fra innlandet. Tre og stein bør kunne bli bærende elementer.  Brua bør ha en arkitektur som er nyskapende innen trebruk. Kunstnerne i innlandet burde bli utfordret til utsmykking/formgivning av brua og tilførselsveiene. I dette arbeidet kan miljøet rundt Galleri Fjordheim spille en vesentlig rolle.
 Med arkitektur og kunst kan vi skape noe som det vill bli snakkes om langt utover Norges grenser. En slik satsing vil ha kraft i seg til styrke næringslivet i innlandet. Skape ny og innovative bedrifter som bygger og bruker tre som råstoff.
Til dere som vil kjøre fram og pløye over kunstnerne med en ny vei. Gi dem heller et oppdrag. Bring kunsten inn i prosjektet. Utvid Galleri Fjordheim til å bli et stoppested, gjør kunsten mer synlig.
Som en del av hele mjøsbruprosjektet.
Bru kan være mer en bare en vei! Gjøres det riktig kan det også bli vakkert.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar