onsdag 24. juli 2013

Så seiler vi på Mjøsa.....

Slik kan Mjøskastellet ha set ut i føge Peter Blix i 1897.

Steinsholmen er ei lita øy i Mjøsa i Ringsaker. Øya ligger i Steinsodden naturreservat. På øya ligger ruinene av Mjøskastellet, Norges største tårnbygning fra middelalderen, bygd av kong Håkon IV Håkonsson tidlig på 1200-tallet.


Mjøskastellets strategiske beliggenhet på en holme/øy ved den smale nordenden av Mjøsa tyder på at borgen hadde som funksjon å kunne kontrollere trafikk mellom nord og sør på innsjøen i sammenheng med de daværende konfliktene som utspilte seg mellom opprørere på indre Østlandet og kongemakten under ledelse av Håkon Håkonsson og Skule Bårdsson. I kombinasjon med kongemaktens øvrige forsvarsanlegg (som for eksempel med Valdisholm i Glomma) tyder mye på at kastellet hadde en markant posisjon i forsvarssystemet.
Kjetil koser seg på Mjøsa
I den relativt fredelige perioden som fulgte etter borgerkrigstiden fikk Mjøskastellet mindre betydning, noe som dokumenteres gjennom Magnus Lagabøtes hirdskrå hvor det ble skrevet at Mjossar kastalla ble benyttet som statsfengsel. Det finnes for øvrig ingen dokumenterte kilder som gir et klart bilde av når kastellet gikk ut av bruk, men av Gerhard Schønings reisebeskrivelser fra 1775 ble det skrevet at kastellet lå i ruine
Flaskepost funnet i dag
Hvem kan ha skrevet dette ....


Solnedgang over Mjøsa


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar