tirsdag 20. august 2013

Egoisme forkledd som frihet.


Dette skriver Per Fugelli i Kronikk i Aftenposten 13.08.2013
Per Fugelli

Høyrepartienes frihet kan være egoisme forkledd i blå fløyel. Er det den blå friheten vi lengter etter?

”Sosialdemokratiet blir forbundet med A 4 og byråkratisk tvang. Men i gjerning har arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen vært de store frigjøringsbevegelsene i Norge.

Kanskje har Arbeiderpartiet vært det egentlige Frihetspartiet i Norge de siste 100 årene? På sett og vis er friheten sosialdemokratiets forsvunne diamant. Den er der og har alltid vært der som en ledestjerne, men Einar Gerhardsen, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg & co. har ikke latt den funkle i debatt og retorikk. Arbeiderpartiet roper "samholdskraft", som et sovjetisk ekko, mens høyrepartiene får ta monopol på menneskenes høyeste livsønske, selvrealisering og dets politiske betingelse: Frihet. Sosialdemokratiet blir forbundet med A 4 og byråkratisk tvang. Men i gjerning har arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen vært de store frigjøringsbevegelsene i Norge. Eksempler på mektige frigjøringsverk er:

• Arbeidsmiljøloven som har befridd menneskene fra å bli "eid" av sjefen og gitt arbeidstagerne medinnflytelse.

• Folketrygden som har gitt folk i dette landet frihet fra nød og fattigdom hvis de mister helse eller jobb.

• Samfunnseide skoler og universiteter samt Statens lånekasse som gir alle frihet til utdanning i pakt med anlegg, ikke sortert etter velstand og status.

• En samfunnseid helsetjeneste som frir fra frykt ved sykdom. Alle har en fastlege. Alle får førsteklasses utredning og behandling i sykehusene våre, bestemt av sykdomsbehov, ikke fordelt etter privatøkonomi eller posisjon i samfunnet.

• Abortloven som gir kvinner eiendomsrett til egen kropp og helse.

• Det er Arbeiderpartiet som har gått først i å sette folk i Norge fri fra fattigdom, kunnskapsløshet og kjønnsrolletvang.

Disse frihet sammen-prosjektene har høyrepartiene ofte motarbeidet. En Høyre-Fremskrittsparti-regjering vil sannsynligvis flytte friheten fra et samfunnsprosjekt til et jeg-prosjekt. Vil vi det?

Takk Per Fugelli det beste jeg har lest i valgkampen……
Mvh

Ola Gram Dæhlen, Biri.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar