tirsdag 19. november 2013

I dag får jeg besøk av 4H fra Gambia og Norge

Gjennom støtte fra LNU gjennomfører 4H i Norge og Gambia et delt utvekslingsprosjekt med fokus på skog og klima. Fire frivillige skal lære om skogbruk og klima og utarbeide aktiviteter for barn og unge som bidrar til å øke bevisstheten rundt klimaendringer og vår mulighet til å påvirke disse. Se tekst under som forklarer hvordan gruppen jobber i praksis.

(teksten og bilde er hentet fra deres blogg)
Elg slakting 

Utvekslingen
4H Gambia startet oppi 1987 inspirert av 4H Norge, i samarbeid med frivillige fra 4H Norge. Etter dette har det vært flerfoldige utvekslinger

Utvekslinga vår er et nytt prosjekt innad i 4H hvor vi, to gambiere og to nordmenn, arbeider fire måneder i Norge og fire måneder i Gambia. Istedenfor en mer vanlig utveksling hvor landene “bytter” deltagere, tror vi at vi vil lære mer av hverandre ved å jobbe sammen som én gruppe. I løpet av disse åtte månedene skal vi produsere aktiviteter og materiell som 4H-klubber kan bruke på medlemsmøter, som idé til utflukter eller som utgangspunkt for et helt prosjekt. Alle skal kunne bruke stoffet til det de ønsker, men målgruppa er først og fremst medlemmene våre. Og målet vårt er å gjøre ungdom mer oppmerksom på hva som gjør skog og bærekraftig skogbruk viktig for alle. Vi ønsker at de skal kunne ta bedre avgjørelser basert på kunnskap om klimaforandringer og andre miljøutfordringer. Stoffet vi lager vil speile dette.

En konkret aktivitet som vi kommer til å bruke mye gjennom prosjekttiden, er bruken og nytteverdien av PEKO PE. PEKO PE er en type vedkomfyr som bruker mye mindre brensel enn et vanlig bål ville gjort. Da det meste av matlaging i Gambia foregår over bål, håper vi å kunne introdusere denne for flere klubber.

Vi håper å få bruke mye tid ute i 4H-klubber for å fortelle mer om prosjektet vårt og holde aktiviteter, og ønsker din klubb et besøk, så er det bare å kontakte oss.
MERK! Med arbeidsplass i Steinkjer er vi dog geografisk begrenset til trøndelagsområde, samt Oppland og Hedmark.

Nå vet du litt om hva vi driver med. Følg oss gjerne for å se mer av et annerledes 4H-liv!

Dette besøket skal bli spennende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar