tirsdag 31. desember 2013

Ut av 2013 inn i 2014, fra stemmerett til grunnlov

Grunnloven av 1814
Nå går vi ut av året 2013, å det er snart 101 år siden kvinner fikk lik stemmerett på lik linje som menn. I 2014 har vi også noe å feire. Det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov. Det er en av de eldste grunnlover i verden så hvit meg bekjent, det er bare den Amerikanske grunnloven som er eldre, fra 1787. Til sammenligning fikk Danmark sin grunnlov 5 juni 1848 og Sverige har tre lover med grunnlovs status (1971–75), regjeringsformen, suksesjonsordningen og trykkefrihetsforordningen.  Storbritannia er et eksempel på et land som ikke har noen grunnlovs i det helet tatt. Den britiske forfatningen fremgår av sedvanerett og vanlige lover å regnes ikke som grunnlov.

Men tilbake til Gjøvik og de tre valgmenn som ble valg til å representere Oppland Fylke eller Christians amt som det het i 1814. Den 14 mars i 1814 møttes 37 valgmenn fra 18 prestegjeld på Hunn gård i Vardal. De valte tre representanter til riksforsamlingen på Eidsvold sogneprest Hans Jacob Stabel fra Søndre Aurdal, sorenskriver Lauritz Weidemann fra Toten, og lensmann Anders Lysgaard fra Biri.
Hunn gård ca 1910

Hunn gård har gjennom historien vært et av de viktigste møte punkter i vårt område den er første gang nevnes i skriftlige kilder  i 1334, altså 15 år før Svartedauen nådde området. Men eldre arkeologiske utgravninger tilsier at det har vært bosetting i område eldre en det.  

Den 14 mars 2014 blir det et nytt møte på Hunn, da møtes representanter fra kommuner over hele fylket til markering av grunnlovsjubileet.Godt Nytt År!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar