lørdag 8. februar 2014

Det tok to milliarder år for å komme hit, hvor skal vi ?

Blåveis (hepatica nobilis) en vakker vårdag i Biri
Da jeg var liten læte jeg om jordas opprinnelse og utvikling. 
Vårt solsystem oppsto i en gigantisk gass og støvsky  for fem-seks milliarder år siden.  For cirka to milliarder år siden skjedde det noe viktig. Det oppsto organismer som klarte å bruke solenergi for å bygge opp organisk materiale med vann og karbondioksid som de viktigste byggesteiner. Organismene hadde evnen til å dele seg og var de første plantene på Jorda.
Dette er denne prosessen vi kaller fotosyntesen.
Gjennom 2 milliarder år har plantene utviklet seg til de vi har i dag lever i dag. Nærmere 10 millioner arter har vitenskapen kartlagt, men i følge noen estimater er det ca. 100 millioner arter på jorda i dag. Det betyr at vi har gjennom de to milliarder årene siden starten, hat mer 10 milliarder arter som har levd på jorda.
Fugle Kirsebær (Prunus avium) på Biri
. Noen mener at ca.1 % av alle arter som har levd

For å holde orden på naturen deler vi dem inn i nivåer. Det starter med ”Liv” deretter ”Domene” også ”Rike” ”Rekke” ”Klasse” ”Orden” ”Familie” ”Slekt” og sist ”Art”.
Definisjonen på en Art som er øverst i rekken er: ”Arter er grupper av naturlige populasjoner som forplanter seg med hverandre, og som forplantningsmessig er isolert fra andre slike grupper.”(– kilde Ernst Mayrs biologiske artsbegrep)
For å være mer presist vil det si at en art er en gruppe individer som kan få fruktbart avkom med hverandre. Noen ganger kan ulike arter få felles avkom, med de vil normalt ikke være forplantningsdyktig.
De vakre plantene som blomster  en sommer dag på enga eller i skogen har en lang historie av tilfeldigheter og utvalg i naturen, mange av disse vil forsvinne i fremtiden, men nye arter vil oppstå.

Fotosyntesen er grunnlaget for alt liv på jorda og det oppsto for ca. 2 milliarder år siden.  Framtidssamfunnet bør basere seg på dette grønne karbonet skapt av grønne friske planter. Ved å leve i pakt med naturen på en bærekraftig måte ”bruke men ikke forbruke”. Dette krever at mennesket endrer sin måte å organisere seg på. Både når det gjelder økonomisk tankegang og hvordan vi måler veksten i samfunnet.

 Vi må finne en måte å måle lykke og fremgang på, å la den dominere vår framtid. Vi må leve med naturen ikke stå å se på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar