mandag 16. juni 2014

Sats på næring som har CO2 som råstoff

Om 80 har jeg bundet 1,5 tonn CO2
Karbonlagret i verdens skoger er om lag like stort som atmosfærens innhold av karbon i form av karbondioksid (CO2 ).

Skog som vokser tar CO2 direkte ut av atmosfæren. Denne formen for karbon fangst er alle andre overlegen. Og den oppsto for ca.2 milliarder år siden å vi kaller den i dag  for fotosyntesen.

Vår klimapolitiske utfordring er at innholdet av karbondioksid i atmosfæren øker med en halv prosent pr år.
En offensiv klimapolitikk som satser på skog. Bør ha som mål å øke stående biomasse i skog med en halv prosent pr år på verdensbasis.  Dette vil kunne binne alt utslipp av CO2. Dette forutsettes at skogen som  fanger karbondioksid,  tas i bruk å erstatter fossile lagre som olj. e og gass.

Skogplanting er en velkjent og utprøvd metode. I Norge er stående biomasse i skog fordoblet seg på 80 år, dette på grunn av vår effektive skogpolitikk de siste 100 år.
Det er viktig at norsk bistand og internasjonale og nasjonale skogpolitikk omfatter slike tiltak som øker stående biomasse i skog.

Råstoffet som kommer fra skog i form av karbon, er lagret i mange forskjellige kjemiske koblinger, disse kan gå inn å erstatte alle produkter som kommer fra olje kull og gass.  Det er dette som gjør råstoffet som produseres i skog interessant å satse på som næring.

For at verden og Norge skal kunne bli et null utslippssamfunn må vi ta i bruk skogen på en bærekraftig måte, vi kan kalle det vern gjennom bruk. Slik er og blir alle våre skoger ”Klimaskoger”.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar