fredag 10. oktober 2014

Et statsbudsjett for egoister

I uka som var kom statsbudsjettet, det var trist lesning, og da tenker jeg spesielt på retningen det tar. Det er mye som tyder på at det tar Norge feil vei, vekk fra det som er den norske velferdsmodellen. I budsjettfremlegget kommer det fram at 3,4 millioner nordmenn får under tusenlappen i skattelette fra Siv og Erna, mens 3400 stykker som tjener over to millioner får i gjennomsnitt 38400 kroner i skattelette. Jeg er blant de 3,4 millioner, jeg ønsker at min tusenlapp kan gå til noen som trenger det, jeg har nok. Og de som tjener mer en 2 millioner trenger vel strengt tatt ikke denne skatteletten.

Siv og Erna snakker om frihet til å velge. Det jeg tror de mener er;  de som er rike skal ha frihet og mulighet til å velge, mens de som ikke har så mye penger skal ha frihet til ikke å kunne velge.  I min oppfatning bør alle ha frihet til å velge. Uavhengig av inntekt og sosial rang i samfunnet, det er dette jeg legger i ordene ”frihet til å velge”.

Det er kommunene som produserer velferden i Norge som skole, eldreomsorg, osv. Jeg vil gjerne se den Høyreordfører som er fornøyd med å få strammere rammer fra sin egen regjeringen for å løse velferdsoppgavene.

Jeg er glad jeg er i et parti som vil prioritere å gi kommunene rom til å løse sine oppgaver. Sørge for mer penger til omsorg og skole – velferd tett på folk. Det er viktig for velferden, verdiskapningen og næringslivet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar