tirsdag 30. desember 2014

Vi må endre våre liv!


Noen forandringer skjer fort, noen skjer sakte. Gjennom uttrykket ”alt flyter” antydet filosofen Heraklit (540-480 f.kr.) at naturen synes å være i konstant forandring og bevegelse.  Siden jordas opprinnelse for ca. 4,6 milliarder år siden har jorda vært i endring, noen veldig langsomme som jordas geologi.  Plantene oppsto for 2 milliarder år siden. Antall arter på jorda er siden den gang estimert til 10 milliarder. Endringer har medført at ca. 1 % av disse artene lever i dag.

Gjennom jordas historie vet vi også at klima har forandret seg mange ganger, også noen ganger svært brått. Store vulkanutbrudd eller nedslag av meteoritter har i løpet av relativt korte tidsperioder skapt store forandringer for livet på jorda.

Utviklingen av global middeltempratur de siste 100 år
De endringer av klima vi opplever i dag skjer i løpet av veldig få år, og vi kan nå med stor sikkerhet konkludere at klimaendringene de siste 50 til 100 årene er menneskeskapt. Vi har brent og brenner store mengder fossilt materiale som i løpet av kort tid har endret sammensetningen av gasser i atmosfærene. Konsekvensen av menneskets forbruk av fossile resurser, er at det har blitt og blir varmere på jorda. Vi har fått mer ekstremvær, endringer i nedbørsmønstre skaper problemer innen matproduksjon, og store utfordringer for  bygging og vedlikehold av infrastrukturer. Rundt omkring på jorda opplever mennesker at livsgrunnlaget deres blir revet bort, og verden får stadig nye utfordringer knyttet til håndtering av sykdommer.  Alt som en konsekvens av endrede klimatisk forhold.

Dette gjør klimaendringer til vår tids største utfordring – en utfordring som krever at mye må endres i årene som kommer. Vi må endre våre liv, virksomheter må endre sine aktiviteter, og hele samfunn må tilpasse seg en varmere jordklode. Dette er krevende og handler om at vi må forandre oss. Utfordringen er at dette er en kollektiv oppgave som krever helhetlig forståelse av en verden som har vært og er kompleks. Kollektivet er viktig, det betyr at vi alle må delta, vi må aksepterer å bo tettere, planlegge samfunnet for fornybare løsninger. Endrede transportløsninger av folk og varer  slik at vi får minst mulig belastn  ing på miljøet. I dag har jeg begynt med det nærmeste, jeg sto på Strandtorget og besluttet at jeg ikke kjøper fyrverkeri i år. Det er fint å se på fyrverkeri men sløsing av energi.  
.

Det handler om å forstå selve klimautfordringen, det handler om  å utvikle bærekraftige energiløsninger, det handler om å bremse forbruket av fossile energikilder og det handler om kollektiv global politisk vilje.

Uttrykket ”alt henger sammen med alt” hørte jeg første gang av Norges første kvinnelige statsminister Gro Harlem Bruntland. Hun hadde også helt rett! Alt henger sammen med alt, selv tastetrykket jeg utfører akkurat nå når jeg skriver dette og maten jeg har spist til frokost påvirker verdens energiforbruk. Jeg har selvfølgelig kjøpt denne energien hos min lokale strømleverandør og kjøpmann.  Maten og elektrisiteten er produsert et sted ute i verden og på ulikt vis transportert hit til meg. Det rommet jeg sitter i er oppvarmet med trepellets som kommer fra et tre som spiret for nærmere 100 år siden – lenge før jeg ble født. Bilturen til Lillehammer i dag forbrant jeg fossil energi. Selv om en stor del av den energien jeg bruker kommer mer eller mindre direkte fra sola er en uforsvarlig andel av mitt samlede energiforbruk basert på fossile ressurser. Dette er ikke bærekraftig.

Kobler vi sitatene fra Heraklit og Gro Harlem Bruntland kan vi si noe sånt som at ”alt henger sammen med alt i konstant endring”. Vi må ta endring på alvor fordi vi lever i en verden i konstant endring. Hvor hurtig eller hvor sakte endringer skjer eller gjennomføres varierer. I de fleste sammenhenger er det imidlertid ikke klokt å stå stille, selv om det absolutt kan være riktig å være behørig konservativ når endringer skal gjennomføres.

Når det gjelder klima, så skjer det mye, ikke minst når det gjelder ny teknologi for mer bærekraftig produksjon, distribusjon og forbruk av energi. Men vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå målet om at menneskeskapte utslipp til atmosfæren ikke skal øke temperaturen på kloden med mer enn 2 grader celsius. Utfordringen er om vi klarer å ta klimaendringen på alvor, klarer vi i hverdagen å endre oss tilstrekkelig raskt nok? Mye og mange er i gang med å ta dette på alvor, men vi venter fortsatt på den store dugnaden. Er denne oppgaven for stor for oss?

Denne artiklene er i store trekk laget av Bror Morten og er publisert på Dærnt`s Corner. Jeg synes den var så bra at jeg sjal den og endret litt på teksten slik at den ble litt mer meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar