torsdag 15. januar 2015

Idioti eller Ideologi

Regjeringen vi har nå oppfører seg mer som idioter enn ideologer.  Jeg nevner tre eksempler:

Eksempel 1: Salg av flytoget
Jeg kan starte med salget/privatisering av flytoget. De ønsker her å privatisere et monopol som er betalt av skattebetalerne. Gardermoutbyggingen kostet ca. 10 milliarder. Med dagens priser på reiser (390 kr t/r) vil verdien av dette selskapet ligge på 2 milliarder. Hvis en kjøper er villig til å gir mer for flytoget vil prisene stige på reiser til og fra Gardermoen. I dag går Gardermobanen med et overskudd på 150 millioner. Og vi har betalt skinnene det kjører på. Salg av dette monopolet er mer idioti en ideologi.

Eksempel 2: Salget av Statskog og norsk natur.
Regjeringen har fremmet forslag til Stortinget om salg av eierskap i bedrifter som er helt eller delvis eiet av staten. En av virksomhetene er Statskog SF som forvalter vårt felles arvegods, samfunnets utmarksarealer. Statskog forvalter i dag 1/5 –del av landarealet til Norge. Statskog sysselsetter i dag 125 personer og har et samlet nettoresultat på nitten  millioner. Dette overskuddet bør Statskog bruke til å forvalte vårt felles arvesølv, for at Statskog skal klare dette må de få beholde den produktive skogen. Et salg  er mer idioti en ideologi.

Eksempel 3: Søndagsåpne butikker.
Her vil regjeringen ha igjennom noe som ingen vil ha. Sitat: ” Det er ingen som vil dette, verken arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden, forbrukerne eller frivilligheten, sier Handel og Kontors leder Trine Lise Sundnes til NTB.” Venstre mener at dette kan kommunene selv bestemme, men kjære Venstre: Hvis AP kommuner og Høyre og Fremskrittspartiet kommuner regjerer side om side vil det bli søndagsåpent i noen og stengt i andre. Hvordan tror dere dette vil bli når markedet begynner å forlange like åpningstider over alt på grunn av konkurransevridning? Dette har ingen ting med demokrati å gjøre. Det er bare å se til skjenkeregler og åpningstider rundt i kommunene. De blir mer å mer like på grunn av presset fra bransjen. Så H, Frp og Venstre dette er ikke lokaldemokrati -det er ansvarsfraskrivelse. Dette gjør søndagsåpne butikker til mer idioti enn ideologi.

Det finnes også mange andre eksempler, men da ville innlegget bli forlangt.

mandag 5. januar 2015

Friluftslivets år 2015.

Sportsfiske en utmerket friluftslivs-aktivitet
Fritjof Nansen er vel den mannen som fant opp begrepet friluftsliv. Henrik Ibsen skrev om friluftsliv.  Begrepet fritid eksisterte  ikke i tidligere tider, det oppstod antagelig som et begrep i overklassen og hos de rike som hadde råd til det.  Fremveksten av velferden på midten av 1900 tallet gjorde fritidsbegrepet allment. Fysisk aktivitet i naturen er vel en definisjon på det relativt nye ordet friluftsliv. Fortsatt er det slik at de fleste mennesker i verden ikke har råd til friluftsliv.

Som ansatt i Skogselskapet har jeg selv vært med  å arrangert friluftslivets år, først gang i 1993. Året før OL på Lillehammer og i 2005 året etter at Wangari Muta Maathai mottok Nobels fredspris for skogplanting og kvinners rettigheter. Den jobben hun startet er enda ikke ferdig, svert få kvinner i Kenya og østafrika har en velstand der det er mulig å gjøre fritidsaktiviteter.

Vi er heldige som kan ha et helt år i friluftslivets tegn. I år blir dette arrangert for å få folk ut i naturen, ha fysisk aktivitet. Dette fordi velferden vår har skapt innesittere og late nordmenn. begrep folkehelse er innført. (Folkehelse = ”vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner” altså de mener oss alle). Folkehelse er også det mest populæret begrepet hos politikerne og byråkrater. Det står snart nevnt i alle offentlige dokumenter. Det er sunt, godt, ufarlig og en beskriver at vi alle ønsker å ha god helse fra fødsel til død.


Grilling av Elg, Gourmet-mat.
Friluftslivets år 2015 starter for meg med friluftsfest i Tøyenparken den 13 januar. Der skal jeg i sammen med kolleger i Skogselskapet grille hel Elg. Det er bare å komme å smake ca. Kl. 16 skal den være ferdig. http://www.friluftslivetsar.no Men først skal friluftslivet nytes til helga! :)

Godt nytt år!

Godt nytt år til alle som føler bloggen min! Her er noen bilder inn i det nye året. Flotte forhold på skøyter i Vingnesvika ved Lillehammer. ca 85 km unnagjort på fredag, lørdag og søndag.
Kalt ca 10 minus