torsdag 15. januar 2015

Idioti eller Ideologi

Regjeringen vi har nå oppfører seg mer som idioter enn ideologer.  Jeg nevner tre eksempler:

Eksempel 1: Salg av flytoget
Jeg kan starte med salget/privatisering av flytoget. De ønsker her å privatisere et monopol som er betalt av skattebetalerne. Gardermoutbyggingen kostet ca. 10 milliarder. Med dagens priser på reiser (390 kr t/r) vil verdien av dette selskapet ligge på 2 milliarder. Hvis en kjøper er villig til å gir mer for flytoget vil prisene stige på reiser til og fra Gardermoen. I dag går Gardermobanen med et overskudd på 150 millioner. Og vi har betalt skinnene det kjører på. Salg av dette monopolet er mer idioti en ideologi.

Eksempel 2: Salget av Statskog og norsk natur.
Regjeringen har fremmet forslag til Stortinget om salg av eierskap i bedrifter som er helt eller delvis eiet av staten. En av virksomhetene er Statskog SF som forvalter vårt felles arvegods, samfunnets utmarksarealer. Statskog forvalter i dag 1/5 –del av landarealet til Norge. Statskog sysselsetter i dag 125 personer og har et samlet nettoresultat på nitten  millioner. Dette overskuddet bør Statskog bruke til å forvalte vårt felles arvesølv, for at Statskog skal klare dette må de få beholde den produktive skogen. Et salg  er mer idioti en ideologi.

Eksempel 3: Søndagsåpne butikker.
Her vil regjeringen ha igjennom noe som ingen vil ha. Sitat: ” Det er ingen som vil dette, verken arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden, forbrukerne eller frivilligheten, sier Handel og Kontors leder Trine Lise Sundnes til NTB.” Venstre mener at dette kan kommunene selv bestemme, men kjære Venstre: Hvis AP kommuner og Høyre og Fremskrittspartiet kommuner regjerer side om side vil det bli søndagsåpent i noen og stengt i andre. Hvordan tror dere dette vil bli når markedet begynner å forlange like åpningstider over alt på grunn av konkurransevridning? Dette har ingen ting med demokrati å gjøre. Det er bare å se til skjenkeregler og åpningstider rundt i kommunene. De blir mer å mer like på grunn av presset fra bransjen. Så H, Frp og Venstre dette er ikke lokaldemokrati -det er ansvarsfraskrivelse. Dette gjør søndagsåpne butikker til mer idioti enn ideologi.

Det finnes også mange andre eksempler, men da ville innlegget bli forlangt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar