torsdag 30. april 2015

Det handler om vår fremtid.

 Regnskogfondet er tildelt TV Aksjonen 2015. 
Bildet er hentet fra Regnskogsdondet.
Det er to viktige skoger i verden, den ene er skjerfet rundt halsen, de boreale barskoger som vi bor i og den andre er magebelte som vi kaller regnskogen. Disse to viktige skogene regulerer klimaet på kloden. I regnskogen som denne historien skal handle om finnes 80% av alle verdens insektarter og det finnes over 300 papegøye arter. i Regnskogen bor det 260 millioner mennesker, de har skogen som sitt hjem. Disse skogene er minst 60 millioner år gammel.

   Problemene for regnskogen er at vi har  ved veibygging, vannkraftverk olje-  og gassutvinning og gruvedrift rasert store deler av regnskogen, siden 1945 har halvparten av verdens regnskoger blitt borte. Hvert år forsvinner regnskog på strøelse med Danmark, dette for at vi etterspør råvarer som   minnetaler, olje, tømmer, kjøtt, soya og palmeolje. 
  Tv aksjonen handler om å ta vare på menneskene som bor der ved å trygge deres hjem, å bevare regnskogen er avgjørende for klodens klima, hindre store utslipp av co2 til atmosfæren. slike utslipp vill fører til et varmere klima. 
  I tillegg til at regnskogen er viktig for klima, er den et grønt univers der det meste er uoppdaget. Med sin rikdom av arter og livsformer er regnskogen jordas skattekammer med uante muligheter.
  Vi i Norge som har utviklet et system for å ta vare på våre boreale skoger, bør nå stille opp for regnskogen, eller det grønne magebeltet. Jeg vil jeg oppfordre alle til å delta  og bidra for å sette fokus på den viktige funksjonen regnskogen har for alle mennesker på jorda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar