søndag 17. mai 2015

17 Mai, Gratulere med dagen:)

Biristrand musikkforening foran i barnetoget på Biristarnd
tidligere var de først i barnetoget på Biri.

Sambygdinger gratulere med dagen.- For 201 år siden ble den Norske Grunnloven vedtatt den17 mai  1814, på Eidsvold.
- Grunnloven vi fikk i 1814 var startpunktet for det moderne norske demokratiet; den satte folket i sentrum for statens styre.
I år kan vi derfor feire 201 år med folkestyre.
- Grunnloven bygget også på ideen om menneskerettighetene.
Den befestet noen grunnleggende rettigheter for enkeltmennesket. Blant disse var
ytringsfrihet,
eiendomsrett
og vern mot tortur.

På talerstolen i Biri.
 

- I dag 17 mai feiring vi en 201 år lang demokratisk prosess,
 der enkeltmennesker,
arbeiderforeninger,
kvinneforeninger,
politiske partier
og frivillige organisasjoner har stått sentralt.
- En av Grunnlovens fremste styrker er at den lever i pakt med samfunnsutviklingen. Den er vanskelig å endre, med den kan endres.Til sammen over 300 ganger siden 1814. Grunnloven har gjennom 201 år gradvis blitt endret i takt med folkestyret fremvekst. Den symboliserer derfor både kontinuitet og fornyelse.
- Etter 201 år med Grunnloven er det derfor viktig ikke bare å feire fortiden, men også å se fremover. Eidsvollsmennene var for sin tid fremtidsrettet og moderne. Lik som fremtidens Norge var utgangspunktet for eidsvollsmennene i 1814, må vi i dag også ha et blikk for hva slags samfunn vi ønsker fremtidige generasjoner skal bygge videre på.
- Her i Biri er det nå på trappene og bygge nytt omsorgsenter, her på furulund, dette ble vedtatt i kommunestyre tidligere i vår.
Beliggenhet var et stort tema, det positive med dette var at vi Biringer engasjerte oss i  spørsmålet om beliggenhet.
- Dette har medført at kommunen også har bevilget penger til langtidsplanlegging av Biri sentrum. Fra Furulund i sør til Skrinhagen i nord
og opp til idrettsplassen.
- Det engasjementet som ble vist under debatten om beliggenhet av omsorgsentret håper jeg fortsetter videre. I debatten om langtidsplanen for Biri sentrum.
- Vi må prøve og se inn i fremtiden og tenke oss hvordan Biri bør se ut om 50 til 100 år. med gater, næringsliv, boliger og skole praktisk talt alt et moderne samfunn trenge.
- En annen viktig ting er bygging av Idrettshall som Biri il er i ferd med å realisere, dette har  stor betydning for folkehelsa og vill bety mye for barn å unge i bygda.
- 17 mai er en god anledning til å stoppe opp og tenke litt ekstra over de grunnleggende verdiene i vårt samfunn.
Og stille oss spørsmålet.
Hvordan skal fremtidens samfunn se ut?
Sambygdinger gratulere med dagen!