torsdag 30. juli 2015

Friheten ligger i sosialdemokratiet.

Som politiker er frihet det jeg ønsker mest av alt. Fri vilje og frie valg er viktig for oss mennesker for å kunne utvikle oss, og ta gode valg i livet. 

I dag har høyrepartiene forgrepet seg på frihetsbegrepet, de har forkledd frihetsbegrepet i blå fløyel. Friheten Høyre og Fremskrittspartiet som de mener og forvalter betyr: du vinner, du forsyn deg, høyresidens frihet vil ha mer til meg og mine, ingen formueskatt, ingen eiendomskatt, skattelette i milliardkassen til de rikeste. Friheten deres innebærer at de som har mest penger skal kunne velge de beste skolene og det beste helsetilbudet. Høyrepartiene streber ikke etter likeverd, de er opptatt av rangering. Hva de er inspirert av er ikke godt å si, men jeg tror det er en form for egoisme blendet med konkurranseøkonomien. Høyrepartiene skal ikke få ta monopol på ordet frihet med å definere sitt egoistiske frihetsbegrep.

Jeg mener friheten ligger i sosialdemokratiet, Det er fagbevegelsen og Arbeiderpartiet som har skapt frihet i dette landet. 
  • De skapte samfunnseide skoler og universiteter, statens lånekasse som gir alle frihet til utdanning uavhengig av bakgrunn.
  • Arbeidsmiljøloven som har befridd mennesker fra undertrykkelse, og gitt oss medinnflytelse i bedriftene og næringslivet.
  • Folketrygden har gitt folk i dette landet frihet fra fattigdom og nød, når helsa ikke holder eller du mister jobben.
  • Abortloven som gir kvinner eiendomsretten til egen kropp.
  • En samfunnseid helsetjeneste, der alle får førsteklasses hjelp uavhengig av økonomi eller posisjon i samfunnet.
  • Det er Arbeiderpartiet som har godt foran i å sette folk fri fra fattigdom, kunnskapsløshet og kjønnsrolletvang.
Disse frihetene som Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen står for har høyrepartiene alltid motarbeidet. Den regjeringen vi har nå med Høyre og Fremskrittspartiet vil flytte friheten fra et sosialdemokratisk samfunnprosjekt til et jeg-prosjekt. Det er ikke en slik frihet jeg vil ha!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar