onsdag 8. juli 2015

Menneskene i Skogen

Vi er også menneskene i skogen!

Det er to viktige skoger i verden; de boreale barskoger - som ligger som et grønt skjerf rundt toppen jordkloden, og regnskogen som er det flotte mangfoldige grønne magebeltet rundt midten på kloden. Det er store ulikheter i disse skogene, men felles for dem; det bor mennesker i begge skogene.
I diktet Tanker ved Ånestakrysset skriver Rolf Jakobsen: «For ved Ånestadkrysset i Løten begynner taigaen. (Visste du det?) Det euro-asiatiske barskog-beltet, jordklodens grønne skjerf rundt halsen. Som ikke ender før i Stillehavets bølger, ved Vladivostok». 
Vi er menneskene i skogen. For 201 år siden startet tiden for den moderne lovgivningen i Norge, vi fikk egen grunnlov. Siden da har alle som elsker skog jobbet for en bærekraftig utvikling i skogene. Utover på 1800-tallet ble vi flere mennesker i skogene, vi dyrket mere mat og fikk flere husdyr i skogene. Samtidig kom den industrielle revolusjonen, som trengte energi. Energien kom fra skogene, som begynte å bli hogget ut. På slutten av 1800-tallet så noen at noe måtte gjøres for å sikre fremtidens skoger. Det var først lærere som begynte og ta med elever i skogen for å plante trær, de så behovet for å organisere seg, så ble Skogselskapet stiftet, med formål å bygge opp igjen skogene i Norge. Gjennom arbeidet med lovgivning, organisasjonsbygging og systematisk arbeid er det i dag snart fire ganger så mye skog i Oppland og Hedmark som på 1800-tallet. Det har ikke vært så mange store, gamle trær i skogen på flere hundre år og det er mere løvskog enn noen gang. Vi menneskene i skogen tok tak her hjemme - og vi klarte det. 
Menneskene som bor i regnskogen står nå over for de samme utfordringer vi gjorde for 115 år siden. Siden andre verdenskrig har vi mennesker forsynt oss av regnskogen. Ca. 50% har forsvunnet på 70 år, og fortsatt hogges det ned et areal på størrelse med Oppland og Hedmark hvert år.  Den store forskjellen er at disse arealene forblir skogløse. Her bor det mennesker som mangler rettigheter til egen skog, slik vi har. Denne retten trenger de for å forvalte skogene på en bærekraftig måte. Det bor ca. 260 millioner mennesker i regnskogene. De trenger utdanning, opplæring  og støtte til å fremme lovfestede rettigheter. Alt dette trenger de hjelp til.
Regnskogen er minst 60 millioner år gammel og inneholder opp mot 80 % av alle dyre og plantearter i verden. Det er sannsynligvis tusenvis av arter i regnskogen vi fortsatt ikke kjenner til. 
I høst, 18. oktober, handler tv-aksjonen om menneskene og skogene deres. Pengene som samles inn i år går til Regnskogfondet, som jobber med rettighetene til urbefolkningen i regnskogen. Dette bør vi alle støtte, det handler også om vår alles fremtid.
Skogselskapet har jobbet for skogen i over 115 år, og vi gleder oss til fortsatt å sette fokus på skogens rolle i menneskers liv, og viktigheten av skogens verdi for klimaet på jorda. Skogen gir oss frisk luft, stabile årstider og energi vi trenger, men bare hvis vi forvalter den på en god måte.

Vi ser fram til høstens dugnad for skogen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar