onsdag 26. august 2015

Biri midt i !

«Landsbyen» Biri med omliggende bygder ligger sentralt mellom de tre store mjøsbyene. Her har vi et aktivt næringsliv i vekst, med gode boligområder. Der det er trygt å vokse opp og trygt å bli gammel. Her er det nylig investert i ny ungdomskole, ny idrettshall skal bygges og eldreomsorgen bedres med nytt sykehjem under planlegging. 

For noen år sida sleit næringslivet, det var tomme lokaler på Spareland. Nå er lokalene nærmest fylt opp av nytt næringsliv, ved siden av er det bygget nytt trykkeri som trykker snart alle avisene i innlandet. Mjøsbruket har investert millioner av kroner de seneste åra, og Madshus skifabrikk er ledende i verden med sin skiproduksjon.Vi kan også se at Nordic Isoelementer as på Sigstadplassen går bra. I tillegg er det mange  små og mellomstore bedrifter som går godt, og vi ser flere og flere nye etablerer. 
Skogbruket har en spesiell rolle i bygda som i fjor hogg mer en 60 000 kubikkmeter tømmer. Skogbrukets kurssenter ligger i bygda, med etterutdanning og er et kompetansesenter for hele skognæringen i Norge. Mjøsbruket er et av Norges største sagbruk. Skogplanter østnorge som produserer 8 millioner skogplanter i året og er i stor vekst, leverer skogplanter over hele Norge. 
Med dette yrende næringslivet er det lett å se at Gjøvik kommune bør investere i Biri og bygdene rundt.

I forbindelse med disponeringen av overskuddet fra kommunens drift i 2014 vedtok kommunestyret på initiativ fra Biri Arbeiderlag å bevilge penger til en sentrumsplan for Biri. Arbeidet med denne planen starter i høst. Dette håper vi i Biri Arbeiderlag sammen med Gjøvik Arbeiderparti kan løfte Biri framover. Det er viktig at folk i Biri kommer med innspill i denne prosessen, dette for at vi skal få en best mulig plan for Biri´s fremtid. 
Jeg håper vi klarer å lage en langtidsplan der vi kan se framover de neste 50 år, prøve og tenke oss hvordan vi vil ha det i Biri, med gater, bebyggelse og annen infrastruktur. Lykkes vi kan dette gi oss en plan som kommune og næringsliv kan jobbe etter i mange år fremover. Dette vil gjøre bygda vår attraktiv. Ikke bare for næringslivet men også for de som vil bygge og bo her. I en slik planprosess er det viktig at bygdas befolkning deltar. Biri Arbeiderlag vil være en garantist for at alle skal kunne delta i en åpen prosess, og komme med innspill til planen.

Biri er et godt sted å bo og skal i fremtiden bli et enda bedre sted å bo. Der mennesker skal bry seg og tar vare på hverandre, 

Og dette ønsker jeg å kunne bidra til. Jeg vet at mange i Biri vil delta i dette arbeidet for bygda si. BIRI MIDT I 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar