tirsdag 11. august 2015

En dotur kan bringe tankene på gli.

Utsikt fra en utedo
Jeg sitte i sakens anledning på en utedo i Nordmarka å får tankene på gli,jeg hører saue bjellene utafor, de beiter på utmarksbeite. 
Bonden må være Norges viktigste arbeidsplass. Han har opp gjennom åra fått retten til å forvalte egne resurser og råvarene. Disse råvarene som skapes av den fantastiske sola vår, som gjennom fotosyntesen omdanner karbondioksid om til sukker i plantene. Deretter gjør bonden dette om til mat og energi for oss. (Kua spiser gress som omdannes til melk og kjøtt osv.)
Vi må tilrettelegge for at bonden har rammevilkår for å gjøre denne viktige jobben. Vi kan omsette deres produkter, gjøre deres produkter om til industri som skaper arbeidsplasser. Vi kan sammen med bonden foredle maten om til høyverdige produkter, kvalitetsvarer av alle slag. Gjøvik Arbeiderpartiet vil gjennom å tilrettelegge for et aktivt landbruk med levedyktige bygder, bidra til at de som forvalter jorda og skog skal få best mulig vilkår. Dette for at de skal kunne fortsette å gjøre den fantastiske jobben enda bedre, skape fornybar energi og kortreist mat. Gjøvik Arbeiderparti jobber for et 0 utslippssamfunn. Målet vi har satt oss er at dette skal vi få til innen 2020. 
Og i sakens anledning hvor jeg nå sitter, så dreier jo dette seg i bunn og grunn om mat og energi.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar