onsdag 19. august 2015

Kulturhus og Kino i Gjøvik

Les Høst og Vinter programmet 2015
Kultur idrett og frivillighet gjør samfunnet rikere. Verdien av dette for enkeltmenneske gjør hverdagen rikere. Lag og foreninger bidrar til utvikling i samfunnet som skaper gode steder å bo. Kulturen skaper nye arbeidsplasser god helse og inkludering.
Gjøvik Arbeiderparti ønsker i størst mulig grad og støtte opp under frivilligheten. Dugnaden lag og foreninger gjør for at barn og unge slik at alle kan delta å bli inkludert er speilet viktig.
Gjøvik kulturhus med kino er en viktig arena for kunst og underholdning. Jeg registrere at speilet kinodrift diskuteres i media, Høyrepartiene og Senterpartiet vil privatisere denne. Gjøvik Arbeiderparti mener dette er en dårlig idde. Ikke fordi at kommersiell kinodrift nødvendig vis skal vær kommunalt drevet, men fordi kulturhuset med kino i Gjøvik inneholder mye mer, slik som teater, musikk, forskeligge kunst utrykk i en blandet mix. Denne driftsformen gjør at kino bare er en brikke i dette bildet. Det må også sies at kinodriften bidrar til at vi kan ha god servise til brukerne også på kveldstid. De som jobber på kinoen gjør andre oppgaver, ikke bare kinodrift. I følge berginger gjort i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2014 bidrar kino driften med verdier og synergier på mer en 1,5 millioner kr til kulturen i Gjøvik. Dette kommer det frivillige kulturarbeidet i Gjøvik tilgode. Det at kulturhus og kino er så integrert gjør at vi i Gjøvik kan ha lokaler billig/gratis for lag og foreninger som tilrette for barn og unge.

Jeg mener at vår viktigste oppgave er å ha arenaer tilgjengelig for de som driver kultur,idrett og frivillighet. Derfor er kommunal drift av Gjøvik kino viktig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar