søndag 25. desember 2016

1 Juledagsmorgen

En flott juledags morgen.

Det er ca. 20 cm snø, og varmegrad ute. Snøen som kom lille julaften gjør at det ikke er så glatt. Samtidig flott og hvitt. For noen dager siden snudde sola heter det, den snur jo ikke, det er aksen vi roterer rundt som gjør at vi som bor i nord er lengst unna sola nå på vintern. Men nå går det mot lysere tider. Noen minutter dag for dag.
Morgenturen i dag er nok den stilleste i Biri dette året, ingen biler, stille i skogen, bare en rev som tasset forbi og noen rådyr som koser seg med at det ikke er for kalt.

Med dette diktet fra Rolf Jacobsen  ønsker jeg alle en riktig GOD JUL !

TØMMER

Det er godt det finnes tømmer enda i verden
og velteplasser nok enda.
For det er en stor fred i tømmeret
og et stort lys i det
som kan skinne langt inn i kveldene
om sommeren.

Det er god trøst i bråterøk
og i god kvae som trenger ut i store perler
dypt inni skogene.
Lukten av tømmer minner om søt valmue og korn.

Det er godt det lyser av tømmer nok på moene enda
ved Ångermanelven og Deep Creek, Columbia,
som en søle efter solstrålene
rundt om i verden,
- en sovende styrke på jorden, en hemmelig kraft
som skal vare i slektsledd, nesten som jern.

Det har brødets farve og kvinnekroppens
og den skinnende viljen i seg som kanskje kommer av
stor kjærlighet.

For tømmeret er en del av den store våren i verden.
Det kommer fra kilder som ødeleggeren enda ikke
har nådd.

lørdag 29. oktober 2016

Historien om den største Naturkatastrofen i Østerdalen "kom på skogstur i Rendalen"


Einar Skjæråsen "Ved Kvilsten"
Vi går oppover fra Møregga der Trond og Jorund holder hus, med retning Kaldberget. Mitt i lia støter vi på kvilestein, der er det satt opp en tavle med dikt av Einar Skjæråsen ”Ved Kvilesten”, se bilde.
Litt lenger opp kommer vi til”sete fra nedre Glåmsjø”. Her sto det også en tavle.
Sete er der vannet sto ved slutten av siste istid 665 meter over havet. Denne sjøen ble demt opp mot bredrester som lå igjen i Rendalen og i Glåmas dal.  Utløpet fra sjøen var nordover gjennom Rugldalen ved Røros. Etter hvert som brekanten smeltet sørover, vokste sjøen og strak seg fra Rugldalen til Atna i Glåmas dal og Åkrestrømmen i Rendalen. Da var sjøen større en dagens Mjøsa og inneholdt mer en 100 kubikkilometer vann. For ca 9000 år siden fløt plutselig isbreen ved Åkrestrømmen opp og vannet fosset sørover under isen. Vannstanden i Rendalen sank raskt med den følge at vannet fra Glåmdalen strømmet fram over Barkaldkjølen, først trolig under is, men etter hvert som en åpen foss. Dermed dundret ca. 90 kubikkilometer vann over Barkaldkjølen – grov ut Jutulhogget og avsatte en svær vifte med stein sør for Midtskogen i Rendalen.

Bente, Nils og Trond leser om seter (strandlinja)
Flomvannet fra Glåmsjøen sprengte seg veg under isen nedover Rendalen og fram til iskanten ved Elverumsområdet. Her møtte  vannflommen havet.  På den tiden nådde nemlig ”Oslofjorden” nesten opp til Elverum gjennom et trangt sund ved Mørkfoss i sørenden av Øyeren. En annen havarm kom over Sverige gjennom et trangt sund ved Magnor og møtte ”Oslofjorden” ved Kongsvinger. Når vannet fosset ut i fjorden, skjedde det så fort at sundene ikke klarte å svelge unna og fjorden steg med ca. 40 meter ved Elverum. Flommen nådde også inn i Mjøsa og Hurdalssjøen. Beregninger viser at vannføringen forbi Kongsvinger var opp i ca. 350 000 kubikkmeter per sekund, eller 3 ganger dagens vannføring i Amasonas.

Seter (strandlinjen) fra Nedre Glåmsjø er tydelige i Kværninghue, Haugsetberget og rundt hele søndre del av Fonnåsfjellet.


Det har tydelig vært klimaendringer i tidligere tider også som har skapt flommer og store endringer i landskapet. Denne historien kom til meg i dag da vi møtte Strandlinja fra Glåmsjø på 665 meter over havet rett opp for Møregga der Trond og Jorund bor.
På toppen ved 714 meter over havet, ved Bergetjønna ble det bål og kaffe.

torsdag 20. oktober 2016

Vennestubben

I Aftenposten kunne jeg lese om vennestubben. Kristoffer som går ti 3 klasse på Levre skole i Bærum
fikk ideen til "vennestubben". I mangel på en benk satte han opp et skilt, og hensikten er at viss noen ikke har noen å leke med kunne de sette seg på stubben, da skjønner andre at de må gå bort til stubben og spørre om eleven sitter der vil leke. Helt fantastisk.
Flott sak for olasstubbe :)
Les mer:
Vennestubben gjør at ingen trenger å være lei seg. 

lørdag 15. oktober 2016

Doping

Denne uka har vi hatt to hendelser i media med mye oppmerksomhet. En får ikke lov å utøve sitt yrke på grunn av doping, mens en annen har havnet på første plass antageligvis fordi han doper seg. 
Jeg snakker om Therese Johaug som på ulykkelig vis har brukt en leppepomade med steroider(doping) og den andre er Bob Dylan som skriver fantastiske tekster, og hadde vel ikke klart førsteplassen uten litt dop.

På disse bildene er Bob og Therese ca like gamle vi kan
jo stille oss spørsmålet om hvem som se sunnest ut.
(Ps. Jeg synes begge er ganske gode til det de kan best)
Det er i vår alles interesser  at det finnes preparater som i noen tilfelle kalles doping. De aller fleste brukes som legemidler mot skader og sykdom som f.eks. solbrente lepper o.s.v. Alkohol er blitt brukt og brukes til behandling av diverse plager, både utvortes og innvortes. Så på den måten  doper vi oss litt alle sammen, for vi har vel vært syke og trengt medisiner. Og noen av oss har vel både røyka og drukket og kanskje litt til.....  Det er utrolig nok doping som gjør oss friske og lykkelige.

Jeg har til min forundring passert 50 år og er glad det finnes dopingpreparater. Disse kan jeg kan ta når jeg trenger det, kneet skranter, vonde muskler, hode har jeg også vondt i av og til, og kanskje jeg etterhvert trenger nye kroppsdeler. Da trenger jeg doping.
Men etter denne uka, tenker jeg at jeg bør være mer forsiktig, kanskje jeg blir utestengt fra å gjøre det jeg er best til.
Neste gang jeg forfryser leppene mine eller blir solbrent på hode, eller rett og slett tar meg et glass vin.  Må jeg være på vakt. Kanskje jeg blir utestengt fra å gjøre jobben min. Et glass vin kan jo øke kreativiteten og da er det en form for doping.

Vi trenger doping. Uten doping hadde vi kanskje ikke fått disse fantastiske tekstene til Bob Dylan, eller for den sakens skyld hadde vi kanskje ikke blitt så gamle. Slik jeg ser det bør vi være for doping, fordi det gir oss et bedre og friskere liv, når vi og andre bruker doping blir vi friskere og dermed lykkeligere.

Og til dere svenske journalister, samme uke som dere fordømmer Therese  Johaug som tok et preparat for brente lepper, tildeler Svenska Akademien Nobels literaturpris til Bob Dylan, som med stor sannsynlighet i sitt arbeid som musiker og skribent dopet seg for å utøve og skrive sine fantastiske melodier og tekster. Takk til Svenska Akademien.
Dobbeltmoral er vel dobbelt så bra som enkelt moral. :)


fredag 14. oktober 2016

Verdier i vekst - Konkurransedyktig skog- og trenæring

Landbruk og mat minister Jon Georg Dale legger fram
skogmeldinga på HUNTON, Gjøvik 
I dag legger regjeringen fram melding for skog- og trenæringen  på HUNTONGjøvik. Hunton investerer  i ny fabrikk for miljøvenleg isolasjon og satser stort på Gjøvik.  Gjøvik er i tillegg en stor skog kommune i med stor produksjon og mye skog industri,  jeg vill også nevne Moelven Mjøsbruket, i tillegg har vi landet største planteskole for skogtrær som i år produserer nesten 12 millioner planter.  Skogbrukets kursinstitutt er også etablert i Gjøvik og er en viktig kompetansebedrift for hele skogsnorge.
Nå bør vi i regionen satse på og etablere et industrikløsters med base rundt de bedriftene som finnes i regionen, slik at innovasjon og nye bedrifter kan etableres med basis i skogproduksjon og de bedrifter som allerede er her.  Dette kan skje i samarbeid med industrien på Raufoss, der de har allerede har etablert slikt samarbeid.
At regjeringen legger frem meldinga på Gjøvik er ikke tilfeldig. Dette viser at det er i innlandet vi er i full gang med det grønne skiftet, og det er her det vil komme mange bærekraftige arbeisplasser i framtiden.
Les skogmeldinga her: Regjeringen

Bygg tre og lær om skog. "Plankehytte"


Solid forankret i læreplanene, enkelt å gjennomføre og ikke minst inspirerende, lærerikt og morsomt for elevene. Skogselskapet, med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

Oppgaven går ut på at elevene skal konstruere og bygge en plankehytte. Gjennom bilder og tekst skal elevene dokumenterte og fortelle hva de har gjort. Hovedmålet med konkurransen er å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, snekring samt til å forstå treets egenskapet. Temaene i konkurransen er blant annet forankret i Læreplanen NAT1-03 og KHV1-01.

Konkurransen skal spre kunnskap om konstruksjon, snekring og tre som byggemateriale.  Skogselskapet vurderer resultatene og kårer en vinner i hvert fylke som deltar hvor hver vinnende skole mottar klassesett med verktøy i premie.

Initiativtakerne bak den nasjonale skolekonkurransen er Skogselskapet og Sparebankstiftelsen DnB. 


Torsdag startet vi opp tre om tre plankehytte på Skrinnhagen Skole i Biri. Med omfattende planlegging inne og lære om karbonets kretsløp i skog, gikk vi ned til uteplassen nede ved elva der hytta skal bygges. Oppstart bygging starter mandag morgen kl 08.30 med elever fra 6 trinn. Byggingen skal foregå i hele vinter med deltagelse fra alle trinn på skolen.

Er det noen andre skoler som vil delta kan dere kontakte Skogselskapet i Oppland eller melde dere på her: www.treomtre.no

lørdag 24. september 2016

Gjøvik marken 1957/1958

Her er bilder av tivoli på Gjøvik marken i 1957. I Røverdalen var det tivoli og markedsplassen var på gamletorvet. Utstillingen om marken ser du i helga i drengestua. torsdag 22. september 2016

Hurdagene

Noen bilder fra Norges største skogbruksmese. Her grilla jeg og mine kolleger i Skogselskapet 4 Reinsdyr og serverte 488 av skogens helter😊


onsdag 13. juli 2016

Olje i toppen av et tre


Dagens økt ved Myrasundet har bestått av å felle ei tørrfuru og kappe denne i passe lange kubber. Kløyvingen til passende vedkubber vil skje i løpet av ukene som kommer.
At det blir ved er i og for seg interessant, men det interessante i dag var at toppen av furua var full av olje. Når vi skar opp en kubbe tøyt oljen ut og det var bare å sette en fyrstikk bort til kuben så tok den fyr. Hva er årsaken til at treverket i toppen av denne furua var proppfull av olje?
Den aktuelle furua har sannsynligvis blitt angrepet av toppråtesopp som har trengt inn i treet gjennom et sår, f.eks. en brekt gren eller noe lignende. Treets ”forsvar” mot soppen er å produsere harpiks (kvae) som i sin tur setter seg i porene i treverket. Dette kjennetegnes ved at treverket blir mørkt, særlig i kjernen av treet. Vi har fått en malmfuru, og denne igjen er særlig egnet for produksjon av tjæreolje. I og med at tørrfurua har stått en stund har det foregått en naturlig pyrolyse (raffinering), dvs. harpiksen har naturlig gått over til tjæreolje. Derfor tøyt det olje ut av vedkubbene i dag!
Denne artikkelen er skrevet sammen med min bror, Morten Dæhlen, og artikkelen er samtidig publisert på hans blogg.


fredag 1. juli 2016

Nå blir det blomster på Biri

Nå er behandlingen med hormoner over og skuddstrekningen er godt ferdig, Her sjekker Anne Tove Rongstad hvordan det står til etter at plantene er kommet ut i friluft. Ser bra ut sier hun. 
Nå er det bare og vente, vanne og stelle så håpere vi det blir blomstring. Våren 2017 blir spennende.

fredag 24. juni 2016

Åpen dag i Planteskolen med "Kråkhuggu" på plakaten

Jeg orienterer om klimaprosjektet og frøsenteret

Onsdag 21 juni var det åpen dag i Biri Planteskole, anlegget til Skogselskapet i Oppland  

Arrangementet startet med en presentasjon av Skogplanter østnorge as, Daglig leder i planteskolen Arne Smedstuen og jeg som daglig leder i Skogselskapet  orienterte om nye produksjonsmetoder for skogplanter som er iverksatt, voksbehandling for snutebillebeskyttelse og et nytt prosjekt for foredling av skogfrø i samarbeid med Skogfrøverket. Det ble også orientert om planene for økt produksjon i planteskolen som innebærer bygging av nybygg og investeringer i ny teknologi.

Anna og Ragnhild, for anledningen " Kråkhuggu" underholdt til stor applaus fra de som var tilstedeArne forteller om fremtidsplaner.
Interesserte tilhørere... 

fredag 17. juni 2016

Etiopias Skog og Miljøvernminister på Biri besøk

I dag hadde jeg gleden av å ha Minister of Environment, Forests and Climate Change Ethiopia Dr Shiferaw Teklemariam på besøk i planteskolen på Biri. Han besøker oss nå i forbindelse med at vi i Skogselskapet sammen med NFG (Norwegian Forestry Group) har søkt og skal etablere et nytt skogprosjekt i Etiopia. Prosjektet skal etableres i det området der jeg har jobbet med skogplanteskoler og vegetativ formering i nesten 10 år, nord i Etiopia i Amhara regionen.

Selfie med Dr. Shiferaw Teklemariam 

Jeg viste han og hans følge rundt i planteskolen og fortalte om Skogselskapet og vår 116 år gamle historie, planteskoledrift og Norsk frøforsyningen basert på testet materiale. Regner med at vi møtes igjen til vinteren når prosjektet har fått sin godkjenning.


tirsdag 7. juni 2016

Nå skal Grana blomster


Nå kommer grana til å blomstre neste år. Her behandler jeg og Anne Tove trærne med GA4/7, Det er ca 80% av skuddstrekningen. Da er det stor mulighet for at med denne varmen vi får blomsterknopper på grana til våren.