lørdag 29. oktober 2016

Historien om den største Naturkatastrofen i Østerdalen "kom på skogstur i Rendalen"


Einar Skjæråsen "Ved Kvilsten"
Vi går oppover fra Møregga der Trond og Jorund holder hus, med retning Kaldberget. Mitt i lia støter vi på kvilestein, der er det satt opp en tavle med dikt av Einar Skjæråsen ”Ved Kvilesten”, se bilde.
Litt lenger opp kommer vi til”sete fra nedre Glåmsjø”. Her sto det også en tavle.
Sete er der vannet sto ved slutten av siste istid 665 meter over havet. Denne sjøen ble demt opp mot bredrester som lå igjen i Rendalen og i Glåmas dal.  Utløpet fra sjøen var nordover gjennom Rugldalen ved Røros. Etter hvert som brekanten smeltet sørover, vokste sjøen og strak seg fra Rugldalen til Atna i Glåmas dal og Åkrestrømmen i Rendalen. Da var sjøen større en dagens Mjøsa og inneholdt mer en 100 kubikkilometer vann. For ca 9000 år siden fløt plutselig isbreen ved Åkrestrømmen opp og vannet fosset sørover under isen. Vannstanden i Rendalen sank raskt med den følge at vannet fra Glåmdalen strømmet fram over Barkaldkjølen, først trolig under is, men etter hvert som en åpen foss. Dermed dundret ca. 90 kubikkilometer vann over Barkaldkjølen – grov ut Jutulhogget og avsatte en svær vifte med stein sør for Midtskogen i Rendalen.

Bente, Nils og Trond leser om seter (strandlinja)
Flomvannet fra Glåmsjøen sprengte seg veg under isen nedover Rendalen og fram til iskanten ved Elverumsområdet. Her møtte  vannflommen havet.  På den tiden nådde nemlig ”Oslofjorden” nesten opp til Elverum gjennom et trangt sund ved Mørkfoss i sørenden av Øyeren. En annen havarm kom over Sverige gjennom et trangt sund ved Magnor og møtte ”Oslofjorden” ved Kongsvinger. Når vannet fosset ut i fjorden, skjedde det så fort at sundene ikke klarte å svelge unna og fjorden steg med ca. 40 meter ved Elverum. Flommen nådde også inn i Mjøsa og Hurdalssjøen. Beregninger viser at vannføringen forbi Kongsvinger var opp i ca. 350 000 kubikkmeter per sekund, eller 3 ganger dagens vannføring i Amasonas.

Seter (strandlinjen) fra Nedre Glåmsjø er tydelige i Kværninghue, Haugsetberget og rundt hele søndre del av Fonnåsfjellet.


Det har tydelig vært klimaendringer i tidligere tider også som har skapt flommer og store endringer i landskapet. Denne historien kom til meg i dag da vi møtte Strandlinja fra Glåmsjø på 665 meter over havet rett opp for Møregga der Trond og Jorund bor.
På toppen ved 714 meter over havet, ved Bergetjønna ble det bål og kaffe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar