fredag 14. oktober 2016

Verdier i vekst - Konkurransedyktig skog- og trenæring

Landbruk og mat minister Jon Georg Dale legger fram
skogmeldinga på HUNTON, Gjøvik 
I dag legger regjeringen fram melding for skog- og trenæringen  på HUNTONGjøvik. Hunton investerer  i ny fabrikk for miljøvenleg isolasjon og satser stort på Gjøvik.  Gjøvik er i tillegg en stor skog kommune i med stor produksjon og mye skog industri,  jeg vill også nevne Moelven Mjøsbruket, i tillegg har vi landet største planteskole for skogtrær som i år produserer nesten 12 millioner planter.  Skogbrukets kursinstitutt er også etablert i Gjøvik og er en viktig kompetansebedrift for hele skogsnorge.
Nå bør vi i regionen satse på og etablere et industrikløsters med base rundt de bedriftene som finnes i regionen, slik at innovasjon og nye bedrifter kan etableres med basis i skogproduksjon og de bedrifter som allerede er her.  Dette kan skje i samarbeid med industrien på Raufoss, der de har allerede har etablert slikt samarbeid.
At regjeringen legger frem meldinga på Gjøvik er ikke tilfeldig. Dette viser at det er i innlandet vi er i full gang med det grønne skiftet, og det er her det vil komme mange bærekraftige arbeisplasser i framtiden.
Les skogmeldinga her: Regjeringen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar